สวนดุสิตโพล: สัญญาณเลือกตั้งใหญ่ ปี 2566

ข่าวผลสำรวจ Wednesday September 7, 2022 08:21 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: สัญญาณเลือกตั้งใหญ่ ปี 2566

หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกฯ 8 ปี) ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้กระแสข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆทางการเมืองในช่วงนี้ค่อนข้างร้อนแรงอีกครั้ง โดยเฉพาะประเด็นการ ?ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่? กำลังเป็นที่จับตามองและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,128 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2565 สรุปผลได้ ดังนี้

1. กระแสข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนี้ ทำให้ประชาชนสนใจติดตามข่าวการเมืองมากน้อยเพียงใด
  สนใจติดตามข่าวมากขึ้น 50.45%   สนใจติดตามข่าวเหมือนเดิม 40.98%   สนใจติดตามข่าวน้อยลง 8.57%
2. ประชาชนคิดอย่างไร กับกระแสข่าวที่ว่าอาจจะมีการ ?ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่? หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(นายกฯ 8 ปี) ยุติการปฏิบัติหน้าที่
  น่าจะเป็นไปได้ 53.92%     ไม่น่าจะเป็นไปได้ 35.74%    เป็นไปไม่ได้ 10.34%
3. ในการเลือกตั้งครั้งต่อไประหว่างผู้สมัครในพรรคฝ่ายรัฐบาล กับ ผู้สมัครในพรรคฝ่ายค้าน ประชาชนคิดว่าใครได้เปรียบกว่ากัน
  ผู้สมัครในพรรคฝ่ายค้าน 52.75%   ผู้สมัครในพรรคฝ่ายรัฐบาล 41.84%   พอๆกัน 5.41%
4. ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีการซื้อสิทธิขายเสียงมากน้อยเพียงใด
  มากขึ้น 56.56%     เหมือนเดิม 38.71%    น้อยลง 4.73%

5. สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือก ส.ส. ครั้งต่อไป คืออะไร
อันดับ 1     พรรคที่สังกัด          70.10%
อันดับ 2     ตัวผู้สมัคร          64.51%
อันดับ 3     เป็นคนดี ประวัติดี ซื่อสัตย์          59.98%
อันดับ 4     เป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์     52.80%
อันดับ 5     ขยัน ตั้งใจทำงาน         50.67%

6. ประชาชนคิดว่าการทำตามสัญญาที่หาเสียงไว้ของพรรคการเมืองและ ส.ส. มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่
   มีผล 90.84%       ไม่มีผล 9.16%
7. ประชาชนคิดว่าสถานการณ์การเมืองไทยหลังจากนี้จะร้อนแรงมากขึ้นหรือไม่
   มากขึ้น 68.29%    เหมือนเดิม 27.18%    ลดลง 4.53%

8. ประชาชนอยากเห็นการเมืองไทยเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างไร
อันดับ 1     ต้องทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน     24.35%
อันดับ 2     แข่งขันกันด้วยความรู้ ความสามารถ และผลงาน ไม่ใส่ร้ายป้ายสี     19.56%
อันดับ 3     ทุกฝ่ายต้องหันหน้าเข้าหากัน พูดคุยกัน ร่วมมือกันทำงาน      18.27%
อันดับ 4     เป็นนักการเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต      16.61%
อันดับ 5     เป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ      13.28%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

/สรุปผลการสำรวจ : สัญญาณเลือกตั้งใหญ่ ปี 2566

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,128 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2565 พบว่า จากกระแสข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนี้         ทำให้ประชาชนสนใจติดตามข่าวการเมืองมากขึ้น ร้อยละ 50.45 และมองว่าข่าวที่อาจจะมีการ ?ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่? น่าจะเป็นไปได้ ร้อยละ 53.92 คิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้สมัครในพรรคฝ่ายค้านน่าจะได้เปรียบ ร้อยละ 52.75 เรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงก็น่าจะมากขึ้น ร้อยละ 56.56 สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือก ส.ส. ครั้งต่อไป คือ พรรคที่สังกัด ร้อยละ 70.10 รองลงมาคือ ตัวผู้สมัคร ร้อยละ 64.51 ทั้งนี้ประชาชนคิดว่าการทำตามสัญญาที่หาเสียงไว้ของพรรคการเมืองและ ส.ส. มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างมากสูงถึงร้อยละ 90.84 และสถานการณ์การเมืองไทยหลังจากนี้จะร้อนแรงมากขึ้น ร้อยละ 68.29  โดยการเมืองเชิงสร้างสรรค์ที่ประชาชนอยากเห็นคือ นักการเมืองต้องทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ร้อยละ 24.35
ประชาชนมองว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนี้เป็นการส่งสัญญาณของการเลือกตั้งใหญ่ ซึ่งในการตัดสินใจเลือกผู้แทนครั้งนี้ ประชาชนจะให้ความสำคัญกับ ?พรรคที่สังกัด? มาเป็นอันดับแรก จึงได้เห็นการขยับตัวของพรรคการเมืองทั้งพรรคเล็กพรรคใหญ่ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ไม่ว่าจะงัดยุทธวิธีใด หากนักการเมืองไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน คาดว่าเลือกตั้งครั้งใหม่น่าจะไม่ง่ายนัก เพราะประชาชนมองเชื่อมโยงไปยังผลงานที่ผ่านมา รวมไปถึงยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล นิสัยใจคอ การเข้าถึงพื้นที่ ฯลฯ ผลโพลในครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณจากประชาชนส่งถึงไปยังนักการเมืองด้วยเช่นกัน

นางสาวพรพรรณ บัวทอง
นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร 086-3766533ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ