สวนดุสิตโพล: “ที่สุดแห่งปี 2565”

ข่าวผลสำรวจ Tuesday January 3, 2023 09:35 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “ที่สุดแห่งปี 2565”
      ปีนี้เป็นปีที่ 25 ที่ "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี ?ที่สุดแห่งปี? โดยครอบคลุม      ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สะท้อนออกมาในด้านหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันตลอดปี ขั้นตอนแรกได้สำรวจด้วยคำถามปลายเปิดให้ประชาชนเสนอบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ จากนั้นจึงนำคำตอบที่มีคะแนนสูงมาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ประชาชนได้ตอบแสดงความเห็นและสรุปเป็นฐานข้อมูล โดยในปี 2565 นี้ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน      7,239 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2565 สรุปผลได้ดังนี้
อันดับ      1. เหตุการณ์ที่สุดแห่งปี 2565     ภาพรวม     อันดับ      8. นักกีฬาชายที่สุดแห่งปี 2565     ภาพรวม
1     ของแพง ค่าครองชีพสูง หนี้ครัวเรือนพุ่งสูง         43.11%     1     บัวขาว บัญชาเมฆ     43.66%
2     การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022     32.43%     2     เจ ชนาธิป     36.43%
3     โควิด-19 กลายพันธุ์ มีสายพันธุ์ใหม่        24.46%     3     ออก้า ศิลาชัย     19.91%
อันดับ     2. นักร้องเพลงไทยสากลชายที่สุดแห่งปี 2565     ภาพรวม     อันดับ      9. นักกีฬาหญิงที่สุดแห่งปี 2565     ภาพรวม
1     นนท์ ธนนท์         44.22%     1     เทนนิส พาณิภัค     51.56%
2     เบิร์ด ธงไชย        35.81%     2     บีม พิมพิชยา     24.43%
3     เป๊ก ผลิตโชค         19.97%     3     เมย์ รัชนก      24.01%
อันดับ     3. นักร้องเพลงไทยสากลหญิงที่สุดแห่งปี 2565     ภาพรวม     อันดับ      10. นักการเมืองชายที่สุดแห่งปี 2565     ภาพรวม
1     โบกี้ไลอ้อน        41.67%     1     พิธา ลิ้มเจริญรัตน์       51.96%
2     ปาล์มมี่        31.10%     2     ชวน หลีกภัย      25.80%
3     ดา เอ็นโดรฟิน       27.23%     3     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา      22.24%
อันดับ      4. นักร้องลูกทุ่งชายที่สุดแห่งปี 2565     ภาพรวม     อันดับ      11. นักการเมืองหญิงที่สุดแห่งปี 2565     ภาพรวม
1     ก้อง ห้วยไร่       44.05%     1     แพทองธาร ชินวัตร       40.35%
2     ไผ่ พงศธร        28.66%     2     คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์        35.28%
3     มนต์แคน แก่นคูน         27.29%     3     พรรณิการ์ วานิช       24.37%
อันดับ      5. นักร้องลูกทุ่งหญิงที่สุดแห่งปี 2565     ภาพรวม     อันดับ      12. นักการศึกษาที่สุดแห่งปี 2565     ภาพรวม
1     ต่าย อรทัย          44.52%     1     รศ.สุขุม นวลสกุล       45.15%
2     ลำไย ไหทองคำ         27.98%     2     ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์        33.02%
3     หญิงลี ศรีจุมพล       27.50%     3     ดร.เสรี วงษ์มณฑา
21.83%
อันดับ      6. ดาราชายที่สุดแห่งปี 2565     ภาพรวม     อันดับ      13. ผู้ทรงอิทธิพลของไทยแห่งปี 2565     ภาพรวม
1     นาย ณภัทร        40.41%     1     สรยุทธ สุทัศนะจินดา       39.04%
2     ณเดชน์ คูกิมิยะ        30.99%     2     กรรชัย กำเนิดพลอย       35.30%
3     ไบร์ท วชิรวิชญ์        28.60%     3     ลิซ่า BLACKPINK        25.66%
อันดับ      7. ดาราหญิงที่สุดแห่งปี 2565     ภาพรวม     อันดับ      14. ความหวังในปีหน้า 2566     ภาพรวม
1     ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก       43.84%     1     เศรษฐกิจไทยดีขึ้น     47.82%
2     เบลล่า ราณี        28.26%     2     ประชาชนอยู่ดีกินดี     27.01%
3     ญาญ่า อุรัสยา     27.90%     3     มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่       25.17%

สรุปผลการสำรวจ : ?ที่สุดแห่งปี 2565?
ปีนี้เป็นปีที่ 25 ที่ "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี ?ที่สุดแห่งปี? ขั้นตอนแรกได้สำรวจด้วยคำถามปลายเปิดให้ประชาชนเสนอบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ จากนั้นจึงนำคำตอบที่มีคะแนนสูงมาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ประชาชนได้ตอบ ในปี 2565 นี้ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 7,239 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2565 พบว่า เหตุการณ์ที่สุดแห่งปี 2565 คือ เรื่องของแพง ค่าครองชีพสูง หนี้ครัวเรือนพุ่งสูง ร้อยละ 43.11 นักร้องเพลงไทยสากลชายที่สุดแห่งปี คือ       นนท์ ธนนท์ ร้อยละ 44.22 ฝ่ายหญิง คือ โบกี้ไลอ้อน ร้อยละ 41.67 นักร้องลูกทุ่งชายที่สุดแห่งปี คือ ก้อง ห้วยไร่ ร้อยละ 44.05 ฝ่ายหญิง คือ ต่าย อรทัย ร้อยละ 44.52 ดาราชายที่สุดแห่งปี คือ นาย ณภัทร ร้อยละ 40.41 ฝ่ายหญิง คือ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ร้อยละ 43.84 นักกีฬาชายที่สุดแห่งปี คือ บัวขาว บัญชาเมฆ ร้อยละ 43.66 ฝ่ายหญิง คือ เทนนิส พาณิภัค          ร้อยละ 51.56 นักการเมืองชายที่สุดแห่งปี คือ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 51.96 ฝ่ายหญิง คือ แพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 40.35 นักการศึกษาที่สุดแห่งปี คือ รศ.สุขุม นวลสกุล ร้อยละ 45.15 ผู้ทรงอิทธิพลของไทยแห่งปี คือ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ร้อยละ 39.04 และความหวังในปีหน้า 2566 คือ อยากให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น ร้อยละ 47.82
นางสาวพรพรรณ บัวทอง
นักวิจัยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร 0863766533

ผลการสำรวจ?ที่สุดแห่งปี 2565? สะท้อนประเด็นที่เป็นความสนใจของประชาชนในภาพรวม ด้านเศรษฐกิจและ ปากท้องที่ส่งผลกระทบเป็นภาพกว้าง ด้านบันเทิงและการกีฬามีความคึกคักมากขึ้นทั้งกระแสของคู่จิ้นดารา แฟนกีฬาได้เฮลุ้นกันตลอดปี ในขณะที่การเมืองได้รับความสนใจทั้งการทำงานในสภาฯ และการเมืองภาคประชาชน ความหลากหลายของนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เข้ามามีบทบาทเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง การเปิดเมืองและกิจกรรมช่วงปีใหม่เป็นความหวังในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และประชาชนมีความหวังต่อการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอีกไม่นานนี้
ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพรวมปี 2565 มองว่าโควิด-19 ได้ทิ้งรอยแผลสดให้เศรษฐกิจไทยไว้พอสมควร ทำให้ข้าวของแพง ราคาพลังงานและโภคภัณฑ์สูง ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ช่วงครึ่งปีหลัง สถานการณ์ต่างๆ เริ่มคลี่คลาย ประชากรโลกเริ่มขยับขยาย มีการเดินทาง ติดต่อ ค้าขาย ทำให้เราคนไทยได้ลืมตาอ้าปาก เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้น มีเม็ดเงินไหลเข้ามา           ในประเทศ ความสุขต่างๆ เริ่มทยอยกลับมาเป็นปกติในอีกไม่ช้าแน่นอน
อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน
อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ