สวนดุสิตโพล: คนไทยกับการเมืองไทยหลังจากได้ประธานสภา

ข่าวผลสำรวจ Monday July 10, 2023 08:19 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: คนไทยกับการเมืองไทยหลังจากได้ประธานสภา
?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี ?คนไทยกับการเมืองไทยหลังจากได้ประธานสภา? จำนวนทั้งสิ้น 1,078 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566          สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนมีความเห็นอย่างไรกับการเมืองไทยในช่วงนี้
อันดับ 1     อยากเห็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่และรัฐบาลใหม่โดยเร็ว         71.65%
อันดับ 2     เบื่อความขัดแย้ง เลือกตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้รัฐบาลใหม่               69.05%
อันดับ 3     การเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ แก่งแย่งกันไปมา             51.49%

2. ประชาชนคิดว่าปัญหาและอุปสรรคของ ?รัฐบาลใหม่? คืออะไร
อันดับ 1     การจัดสรรตำแหน่งไม่ลงตัว มุ่งประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป              68.32%
อันดับ 2     มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ซับซ้อน ต้องใช้เวลา     67.01%
อันดับ 3     ความคิดเห็นระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลและสมาชิกภายในพรรคไม่ตรงกัน       65.70%

3. ประชาชนคิดว่าควรทำอย่างไร การจัดตั้งรัฐบาลใหม่จึงจะราบรื่น
อันดับ 1     คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าของพรรคการเมือง     78.52%
อันดับ 2     เคารพเสียงของประชาชน คำนึงถึงหลักประชาธิปไตย     69.47%
อันดับ 3     ควรทำตามกติกามารยาทที่พึงปฏิบัติ         47.90%

4. ประชาชนคิดว่า ?การเลือกนายกรัฐมนตรี? จะเป็นไปด้วยความราบรื่นหรือไม่
อันดับ 1     ไม่น่าจะราบรื่น     56.12%
อันดับ 2     น่าจะราบรื่น     43.88%


5. ประชาชนอยากให้รัฐบาลใหม่เร่งแก้ไขปัญหาใดบ้าง
อันดับ 1     ปัญหาปากท้อง ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ     77.35%
อันดับ 2     ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ         72.04%
อันดับ 3     ความเหลื่อมล้ำของประชาชน     57.50%6. ความในใจของประชาชนที่อยากบอก ?รัฐบาลใหม่?
อันดับ 1     ขอให้ตั้งใจทำงาน ร่วมมือกันพัฒนาประเทศ สร้างผลงานให้เป็นรูปธรรม     43.05%
อันดับ 2     พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น      39.66%
อันดับ 3     บริหารบ้านเมืองด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต     30.45%


*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)
สรุปผลการสำรวจ : คนไทยกับการเมืองไทยหลังจากได้ประธานสภา

?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี ?คนไทยกับการเมืองไทยหลังจากได้ประธานสภา? กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,078 คน สำรวจระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 พบว่า ความเห็นต่อการเมืองไทยในช่วงนี้ คือ อยากเห็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่และรัฐบาลใหม่โดยเร็ว ร้อยละ 71.65 โดยมองว่าปัญหาและอุปสรรคของ ?รัฐบาลใหม่? คือ การจัดสรรตำแหน่งไม่ลงตัว มุ่งประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป ร้อยละ 68.32 ทั้งนี้การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ควรคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าของพรรคการเมือง ร้อยละ 78.52 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56.12 คาดว่า ?การเลือกนายกรัฐมนตรี? ไม่น่าจะราบรื่น และหากได้รัฐบาลใหม่แล้ว ก็อยากให้เร่งแก้ไขปัญหาปากท้อง ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ ร้อยละ 77.35 ส่วนความในใจของประชาชนที่อยากบอก ?รัฐบาลใหม่? คือ ขอให้ตั้งใจทำงาน ร่วมมือกันพัฒนาประเทศ สร้างผลงานให้เป็นรูปธรรม ร้อยละ 43.05 ผลโพลชี้ให้เห็นว่าช่วงนี้ประชาชนติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิด แม้จะเบื่อหน่ายกับระบบที่กว่าจะได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่และรัฐบาลใหม่ แต่ก็ยังเฝ้ารอและจับตามองว่าแต่ละพรรคการเมืองจะเคลื่อนไหวส่งสัญญาณอย่างไรต่อไป และมองว่าจากการเลือกประธานสภายังคงเป็นการเมืองแบบเก่าที่เน้นเล่นเกมการเมือง เสียงของประชาชนจึงบอกผ่านผลโพลว่า ?อย่ามุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตน ให้ตั้งใจทำงาน เร่งแก้ปัญหาปากท้องโดยเร็ว?

นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

จากผลโพลสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยจำนวนมากมีความสนใจและตื่นรู้การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง โดยเฉพาะห้วงเวลาหลังการเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่การโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร (ประธานรัฐสภา), การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของที่ประชุมร่วมกันของทั้งสองสภา (สภาผู้แทนราษฎร + วุฒิสภา = รัฐสภา) และอาจหมายรวมถึงความสนใจของคนไทยต่อการจัดตั้งรัฐบาล และใครพรรคใดจะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดบ้าง ประเด็นเหล่านี้จึงสอดคล้องกับความคาดหวังของคนไทยและนักลงทุนในตลาดหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ผลโพลดังกล่าวยังชี้ให้เห็นทิศทางและแนวโน้มทางการเมืองว่าด้วยเรื่องการยื้อแย่งอำนาจและความพยายามในการเจรจาต่อรอง ในขณะที่ภาคประชาชนนั้นต้องการให้รัฐบาลใหม่มีเสถียรภาพ สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ควรตระหนักและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพรรคการเมืองของตนเอง

รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์

คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ