พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ข่าวทั่วไป Wednesday February 14, 2024 13:35 —กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

คาดหมายอากาศทั่วไป

ระหว่างวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงตลอดช่วง ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้น 4 ? 6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีอุณหภูมิสูงขึ้น 3 ? 5 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ในขณะที่ในช่วงวันที่ 16 ? 20 ก.พ. 67 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง และภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

สำหรับในช่วงวันที่ 15 ? 18 ก.พ. 67 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 ? 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 19 ? 20 ก.พ. 67 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 14 ? 20 ก.พ. 67 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ออกประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2567 12:00 น.

คาดหมายอากาศรายภาค

ระหว่างวันที่ 14 ? 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ภาคเหนือ

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 ? 5 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วง

โดยในช่วงวันที่ 17 - 19 ก.พ. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 16 ? 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 ? 38 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 17 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 5 ? 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 4 ? 6 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วง

โดยในช่วงวันที่ 17 - 19 ก.พ. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ? 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 16 ? 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ? 38 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 - 17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 ? 20 กม./ชม.

ภาคกลาง

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 ? 5 องศาเซลเซียส กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วง

โดยในช่วงวันที่ 16 ? 19 ก.พ. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 19 ? 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ? 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 ? 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 ? 5 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วง

โดยในช่วงวันที่ 15 ? 20 ก.พ. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 21 ? 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ? 38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 ? 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ตลอดช่วง

อุณหภูมิต่ำสุด 21 ? 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 ? 37 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 15 ? 18 ก.พ. 67

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 19 ? 20 ก.พ. 67 ลมตะวันออก ความเร็ว 15 ? 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ตลอดช่วง

อุณหภูมิต่ำสุด 23 ? 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ? 37 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 15 - 18 ก.พ. 67 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 19 - 20 ก.พ. 67 ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล

มีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 ? 5 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วง

โดยในช่วงวันที่ 16 ? 19 ก.พ. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 22 ? 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ? 37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 ? 15 กม./ชม.

ออกประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2567 12:00 น.

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ