ข่าวมกอช. ก่อน 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:49 น.

มกอช. จับมือ อ.ต.ก. จัดกิจกรรมรณรงค์ World Food Safety Day

ทั่วไป 16 พ.ค. –ThaiPR.net นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้นางสาวนลินทิพย์ เพณี เลขานุการกรม... อ่านต่อ

มกอช. เดินสายส่งเสริมเกษตรกรปราจีนบุรี ใช้ระบบ QR Trace on Cloud

ทั่วไป 2 พ.ค. –ThaiPR.net มกอช. เดินสายส่งเสริมเกษตรกรปราจีนบุรี ใช้ระบบ QR Trace on Cloud สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค พร้อมนำสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานขายใน เว็บไซต์ DGT... อ่านต่อ

มกอช. เดินหน้าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนใช้ระบบ QR Trace on Cloud และ...

ทั่วไป 18 เม.ย. –ThaiPR.net มกอช. เดินหน้าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนใช้ระบบ QR Trace on Cloud และ DGTFarm เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย นายพิศาล... อ่านต่อ

มกอช. ปลื้มคว้ารางวัลองค์กรเกียรติยศ จากการขับเคลื่อน โครงการ Q Restaurant

ทั่วไป เม.ย. 66 –ThaiPR.net มกอช. ปลื้มคว้ารางวัลองค์กรเกียรติยศ จากการขับเคลื่อน "โครงการ Q Restaurant" ตอบโจทย์ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยอาหาร... อ่านต่อ

มกอช. จับมือญี่ปุ่น เจาะลึกกฎระเบียบอาหารฟังก์ชัน

ทั่วไป เม.ย. 66 –ThaiPR.net มกอช. จับมือญี่ปุ่น เจาะลึกกฎระเบียบอาหารฟังก์ชัน เสริมคุณค่า สร้างโอกาสสินค้าเกษตรและพืชสมุนไพรไทย นายพิศาล พงศาพิชณ์... อ่านต่อ

ไทยประกาศความสำเร็จ "E-Phyto เชื่อมต่อคู่ค้า พาไทยเชื่อมโลก"

ทั่วไป เม.ย. 66 –ThaiPR.net ไทยประกาศความสำเร็จ "E Phyto เชื่อมต่อคู่ค้า พาไทยเชื่อมโลก" อำนวยความสะดวกการส่งออกเต็มรูปแบบ ช่วยลดค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้ประกอบการ... อ่านต่อ

มกอช. รุกสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรฐานส่งออกลำไยสดที่รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ทั่วไป เม.ย. 66 –ThaiPR.net มกอช. รุกสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรฐานส่งออกลำไยสดที่รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไปยังประเทศคู่ค้า เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน... อ่านต่อ

มกอช. ระดมความเห็นปรับปรุงร่างมาตรฐาน "ตลาดกลางสินค้าเกษตร"

ทั่วไป มี.ค. 66 –ThaiPR.net มกอช. ระดมความเห็นปรับปรุงร่างมาตรฐาน "ตลาดกลางสินค้าเกษตร" เสริมความมั่นใจผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย นายพิศาล พงศาพิชณ์... อ่านต่อ

มกอช. ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

ทั่วไป มี.ค. 66 –ThaiPR.net มกอช. ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์... อ่านต่อ

ทันกฎหมาย ไม่พลาดส่งออก กับ Early Warning โดย มกอช.

ทั่วไป ก.พ. 66 –ThaiPR.net ทันกฎหมาย ไม่พลาดส่งออก กับ Early Warning??โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) รับข้อมูลข่าวสารสำหรับปี 2566... อ่านต่อ

ไทย -สหราชอาณาจักร MOU ร่วมมือด้านการเกษตร พร้อมดันกลไกการเปิดตลาดสินค้าเกษตรทางเทคนิค

ทั่วไป ก.พ. 66 –ThaiPR.net นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และนางสาวรวินันท์ ฉ่ำเฉลิม... อ่านต่อ

Black Soldier Fly ขับเคลื่อน BCG Model ภาคเกษตรไทย

ทั่วไป ก.พ. 66 –ThaiPR.net Black Soldier Fly ขับเคลื่อน BCG Model ภาคเกษตรไทย มกอช. จัดสัมมนา เรื่อง "กฎระเบียบการส่งออกและใช้แมลงเพื่อเป็นอาหารสัตว์: Black Soldier Fly... อ่านต่อ

วว. /มกอช.หารือความร่วมมือการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน

เศรษฐกิจ ม.ค. 66 –ThaiPR.net ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์... อ่านต่อ

มกอช. ติวเข้มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ใช้งานระบบ QR Trace on Cloud และ...

ทั่วไป ธ.ค. 65 –ThaiPR.net มกอช. ติวเข้มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ใช้งานระบบ QR Trace on Cloud และ DGTFarm.com เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพมาตรฐาน... อ่านต่อ

มกอช. เดินหน้าขับเคลื่อน Q Academy

ทั่วไป ธ.ค. 65 –ThaiPR.net มกอช. เดินหน้าขับเคลื่อน Q Academy ยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ก้าวสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร การพัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน... อ่านต่อ

มกอช. ติวเข้มผู้ตรวจประเมินแปลงกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์แบบ PGS จ.เพชรบูรณ์

ทั่วไป พ.ย. 65 –ThaiPR.net มกอช. ติวเข้มผู้ตรวจประเมินแปลงกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์แบบ PGS จ.เพชรบูรณ์ เสริมความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อาห... อ่านต่อ

แม็คโคร รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก มกอช. ตอกย้ำการเป็นสถานจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ...

เศรษฐกิจ ต.ค. 65 –ThaiPR.net บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประกันคุณภาพ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องผลการปฏิบัติงานที่ดีเ... อ่านต่อ

บิ๊กซี เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณและโล่ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Q และ...

เศรษฐกิจ ต.ค. 65 –ThaiPR.net บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ตัวแทนโดย ภญ.นาฏยา ยิ่งยืน ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ... อ่านต่อ

บิ๊กซี เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณและโล่ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Q และ...

เศรษฐกิจ ต.ค. 65 –ThaiPR.net บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ตัวแทนโดย ภญ.นาฏยา ยิ่งยืน ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ... อ่านต่อ

รองเลขาธิการ มกอช. เปิดการสัมมนา

ทั่วไป ก.ย. 65 –ThaiPR.net นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒ... อ่านต่อ

มกอช. ประชุมหารือ SENASICA ยกระดับความร่วมด้านวิชาการระหว่างไทย-เม็กซิโก

ทั่วไป ก.ย. 65 –ThaiPR.net นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้ นางสาวรวินันท์ ฉ่ำเฉลิม... อ่านต่อ

ปรียานุช รองเลขาธิการ มกอช. ตรวจเยี่ยมร้านสวนกุหลาบหลวง (Q Restaurant...

ทั่วไป ก.ย. 65 –ThaiPR.net นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้คำแนะนำร้านสวนกุหลาบหลวง... อ่านต่อ

มกอช. ตรวจเยี่ยมร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

ทั่วไป ส.ค. 65 –ThaiPR.net นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้าน Salada Organic Kitchen... อ่านต่อ

เลขาฯ มกอช. ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เยี่ยมชมและติดตามการปฎิบัติงานด่านศุลกากรเชียงของประจำบ้านฮวก

ทั่วไป ส.ค. 65 –ThaiPR.net นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำคณะที่ปรึกษาประกอบด้วย นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ นายปราการ วีรกุล... อ่านต่อ

เลขาธิการ มกอช. ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่าน

ทั่วไป ส.ค. 65 –ThaiPR.net นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำคณะที่ปรึกษาประกอบด้วย นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ นายปราการ วีรกุล... อ่านต่อ


ข่าวมกอช. ก่อน 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 13:52 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ