ข่าววิจิตร ศรีสอ้าน ก่อน 23 มกราคม พ.ศ. 2555 09:53 น.

วิทยาลัยครุศาสตร์ จับมือ ศูนย์วิจัย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมวิชาการ

23 ม.ค. 55 09:53 น. –ThaiPR.net วิทยาลัยครุศาสตร์ และ ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา”... อ่านต่อ

ภาพข่าว: โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยาคว้า 2 รางวัลดีเด่นจากสหกิจศึกษาไทย

13 ก.ค. 54 16:22 น. –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆนี้ โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา ชนะ 2 รางวัลจากสหกิจศึกษาไทยคือรางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น และ รางวัล... อ่านต่อ

ภาพข่าว: มอบโล่สามศร

14 ก.ย. 53 10:33 น. –ThaiPR.net ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช... อ่านต่อ

ภาพข่าว: แถลงข่าวประชุมร่วม 3 สภา

11 พ.ค. 53 16:06 น. –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รศ.ดร.ปราณี... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ถวายปริญญาบัตร

15 ก.พ. 53 11:57 น. –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์และสามเณรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท... อ่านต่อ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงจัดเวทีเสวนาเรื่อง สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวร...

19 ต.ค. 52 17:26 น. –ThaiPR.net คณะผู้จัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธาน ในการกำหนดกรอบความคิด แนวทาง... อ่านต่อ

ภาพข่าว: มอบโล่สามศร

9 ก.ย. 52 13:41 น. –ThaiPR.net เนื่องในโอกาสครบ 31 ปี แห่งการสถาปนา ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ซี.พี.มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 ให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 22 สถาบันจำนวน...

3 ก.ย. 52 11:00 น. –ThaiPR.net ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานกรรมการบริหารทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย ดร.สุขุม นวพันธ์ นายพิชัย วาศนาส่ง และนายวัลลภ เจียรวนนท์... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

18 ธ.ค. 51 14:51 น. –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ถ่ายภาพร่วมกับอธิการบดี (Tan Sri Dato’Emeritus... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ม.เปิดมาเลเซียมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

13 พ.ย. 51 15:20 น. –ThaiPR.net แด่ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์i ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช... อ่านต่อ

ภาพข่าว: กฐินพระราชทาน

13 พ.ย. 51 15:18 น. –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มสธ. ประจำปี 2551 ณ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: รับตำแหน่งอธิการบดี

13 ส.ค. 51 10:18 น. –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 13 ส.ค. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สวมสังวาล ให้กับ รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(11 สิงหาคม 2551)

11 ส.ค. 51 08:00 น. –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 11 ส.ค. อินโฟเควสท์วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 255109.30 น. ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จัดพิธีมอบทุนการ ศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาใน... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(11 สิงหาคม 2551)

10 ส.ค. 51 16:00 น. –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 10 ส.ค. อินโฟเควสท์วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 255109.30 น. ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จัดพิธีมอบทุนการ ศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาใน... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีคนใหม่

8 ส.ค. 51 16:11 น. –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 8 ส.ค. เอ็นจอย คอมมูนิเคชัน ร่วมแสดงความยินดี : เมื่อเร็วนี้ๆ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช... อ่านต่อ

ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาใน...

5 ส.ค. 51 10:13 น. –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 5 ส.ค. ซีพีเอฟ เวลา 09.30 น. วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2551 ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์... อ่านต่อ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย

5 ส.ค. 51 09:39 น. –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 5 ส.ค. ซีพีเอฟ ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยนายจรัญ เจียรวนนท์... อ่านต่อ

ภาพข่าว: มสธ. จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ออกแบบ และควบคุมการดำเนินการสร้างโดยศิลปินแ...

17 มี.ค. 51 16:39 น. –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 17 มี.ค. Today Communications เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีขอให้เด็กและเยาวชนรักษาความดีให้ยั่งยืนตลอดไป

11 ม.ค. 51 17:34 น. –สำนักโฆษก นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 680 คน... อ่านต่อ

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สนธิสัญญา และอนุสัญญาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

19 ธ.ค. 50 11:43 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกำหนดแนวทางปฏิบัติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สนธิสัญญา และอนุสัญญาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามที่นายวิจิตร ศรีสอ้าน... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและอวยพรแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออก

30 พ.ย. 50 14:35 น. –สำนักโฆษก นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออก เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์... อ่านต่อ

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน “สมัชชาคุณภาพการศึกษา”

21 พ.ย. 50 16:15 น. –ThaiPR.net ด้วย บริษัท โอเค แมส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ... อ่านต่อ

สหพัฒนพิบูล เปิดโครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่...

26 ก.ย. 50 15:08 น. –ThaiPR.net บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โดย ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการ ทำพิธีเปิดโครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 10”... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีขอให้เยาวชนเป็นกำลังสำคัญช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีของไทยในอนาคต

27 ส.ค. 50 15:25 น. –สำนักโฆษก นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2550... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ซีเกทสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ

15 ส.ค. 50 08:14 น. –ThaiPR.net ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ขวา) มอบโล่ห์ที่ระลึกเพื่อขอบคุณ บริษัท ซีเกทที่ให้การสนับสนุน... อ่านต่อ


ข่าววิจิตร ศรีสอ้าน ก่อน 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 08:14 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ