ข่าวKingdom of Thailand ล่าสุด

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา...

24 มิ.ย. 62 15:47 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ ๐๙.๔๕ น. ณ ห้อง Crystal Hall โรงแรมดิ... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีมีสารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสการเปลี่ยนรัชสมัยและการขึ้นครองราชย์ของสม...

2 พ.ค. 62 14:10 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสการเปลี่ยนรัชสมัยและการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิ?นารุฮิโตะ? ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีมีสารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสการเปลี่ยนรัชสมัยและการขึ้นครองราชย์ของสม...

1 พ.ค. 62 15:02 น. –สำนักโฆษก ในโอกาสการเปลี่ยนรัชสมัยและการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิ?นารุฮิโตะ? ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562? พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

การมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทยกับฮังการี

24 เม.ย. 62 14:07 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ไทยกับฮังการีได้เริ่มเจรจาเพื่อจัดทำสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Treaty between the Kingdom of Thailand and... อ่านต่อ

การจัดทำความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือระหว่างรัฐบาล...

26 มี.ค. 62 18:40 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการจัดทำความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวต... อ่านต่อ

ขออนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ

26 ก.พ. 62 17:21 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. อนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอที่ประเทศไทย [Memorandum of Agreement between the... อ่านต่อ

ขอความเห็นชอบเอกสาร Comprehensive Framework on Enhancing Trade and Economic Partnership between the...

29 ม.ค. 62 19:50 น. –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบเอกสาร Comprehensive Framework on Enhancing Trade and Economic Partnership between the Government of the Kingdom of Thailand and... อ่านต่อ

การลงนามข้อตกลงเสริมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียว่าด้วยโครงการความร่วมมืออาเซียน...

29 พ.ย. 61 14:22 น. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงเสริมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล... อ่านต่อ

คำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในงาน “ASEAN in 2019: Thailand’s...

22 พ.ย. 61 13:26 น. –กระทรวงการต่างประเทศ Keynote Speech by H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand,“ASEAN in 2019: Thailand’s... อ่านต่อ

ภาพข่าว: AJA ส่งมอบ TAXI VIP รถยนต์ไฟฟ้า 100% จำนวน 101 คันแรกไทย

20 ส.ค. 61 11:48 น. –ThaiPR.net Ms. Zhang Peidong Economic and Commercial Counsellor, Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of Thailand ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ... อ่านต่อ

การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี

17 ก.ค. 61 17:48 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน) อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี (Joint Press Statement on the... อ่านต่อ

การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางก...

10 ก.ค. 61 16:59 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี (Joint Press Statement on the... อ่านต่อ

ขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-อินโดนีเซีย...

3 ก.ค. 61 17:14 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9 (9th Meeting of the Joint Commission... อ่านต่อ

ขออนุมัติการดำเนินโครงการ Country Programme

8 พ.ค. 61 17:42 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับ Country Programme (CP) ระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา... อ่านต่อ

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทาราให้การต้อนรับ H.E. Dato’ Jojie Samuel M C Samuel Ambassador of...

25 เม.ย. 61 11:33 น. –ThaiPR.net นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ให้การต้อนรับ H.E. Dato' Jojie Samuel M C Samuel Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Thailand... อ่านต่อ

ไทยลงนามเอกสารเพื่อยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและกำจัดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพ...

18 เม.ย. 61 13:36 น. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้ลงนามเอกสาร Compact between the Secretary... อ่านต่อ

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสหพันธรัฐมา...

27 มี.ค. 61 18:12 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซีย (Memorandum of Understanding... อ่านต่อ

ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ....

27 ก.พ. 61 17:09 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. 2018 2021 [The Kingdom of Thailand, Food and Agriculture... อ่านต่อ

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย –...

7 ธ.ค. 60 14:04 น. –กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ... อ่านต่อ

ถ้อยแถลงร่วมระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทย (ภาษาอังกฤษ)

4 ต.ค. 60 13:22 น. –กระทรวงการต่างประเทศ Closer Economic Partnership for Common Prosperity 1. The President of the United States of America Donald J. Trump welcomed the Prime Minister of the... อ่านต่อ

ภาพข่าว: TM ร่วมพิธีเปิดตัวศูนย์เทรนนิ่ง “Chulabhorn International College of Medicine Techno...

14 ก.ย. 60 08:56 น. –ThaiPR.net นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรงโลงบุตร (คนที่ 1 จากซ้าย) ประธานบริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือTM พร้อมด้วย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (คนที่ 2... อ่านต่อ

ขอความเห็นชอบต่อร่างพิธีสารการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-สาธารณรัฐเช็ก...

22 ส.ค. 60 16:27 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบร่างพิธีสารการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย สาธารณรัฐเช็ก ครั้งที่ 2 (Draft Protocal of the 2nd Session of the... อ่านต่อ

ถ้อยแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลของนายเหว...

18 ส.ค. 60 14:37 น. –กระทรวงการต่างประเทศ 1. His Excellency Mr. Nguyen Xuan Phuc, Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam, and Madam Tran Nguyet Thu, paid an official visit to... อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำหนดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี...

19 มิ.ย. 60 13:55 น. –กระทรวงการต่างประเทศ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย –... อ่านต่อ

การจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International...

30 พ.ค. 60 17:40 น. –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA)... อ่านต่อ


ข่าวKingdom of Thailand ก่อน 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 17:40 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ