ข่าวทั่วไป จันทร์ที่ 22 มิ.ย. 2009

ข่าวทั่วไป จันทร์ที่ 22 มิ.ย. 2009

สถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยไตวาย

ThaiPR.net

นางสาวรสสุคนธ์ แสงอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง แจ้งว่า กรุงเทพมหานครขยายการให้บริการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชนกรณีส่งต่อผู้ป่วยเพิ่มเติม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด — ธนบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดอ่านต่อ

คณะกรรมการบริหารศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีเปิดศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ThaiPR.net

ตามที่ คณะกรรมการบริหารศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานที่ปรึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร จัดตั้ง ศูนย์อาสาสมัคร (Volunteer Center) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งอ่านต่อ

สภากทม. ตรวจมาตรฐานศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนสุเหร่าซีรอ

ThaiPR.net

นายพิรกร วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลการดำเนินงานและปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าซีรอ) โดยมีนายประวิทย์ ศรีวิเศษ เลขานุการกรรมการศูนย์ฯ ร่วมให้ข้อมูล นายประวิทย์ ศรีวิเศษอ่านต่อ

กทม. ชวนใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกวิธีในงานสัปดาห์เภสัชกรรม 52

ThaiPR.net

กทม. จับมือเครือข่ายเภสัชกรรม จัดเภสัชกรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับโรคแก่ประชาชนตามโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดทุกแห่ง ศูนย์รักษ์สุขภาพของ กทม. คณะเภสัชศาสตร์ของทุกมหาวิทยาลัย สำนักงานสาธารณสุขทุกแห่ง และร้านยาที่มีเภสัชกรประจำการ ในงานสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2552อ่านต่อ

ภายใน ก.ค. 52 รายละเอียดเตาเผาขยะไร้มลพิษที่อ่อนนุชและหนองแขมได้ข้อสรุป

ThaiPR.net

ปลัดกทม. ลุยติดตามงานด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการจัดการขยะของกทม. ให้หาวิธีจัดการเหมาะสมแทนการฝังกลบ เบื้องต้นมีแนวทางสร้างเตาเผาประสิทธิภาพสูงไร้มลพิษ 300 ตันต่อวัน ใน 4 มุมเมือง โดยสร้างอ่อนนุชแห่งแรก จากนั้นที่หนองแขม ส่วนอีก 2 แห่งรอความเหมาะสม คาดภายใน ก.ค. นี้ คณะทำงานของสภากทม. สรุปรายละเอียด ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์อ่านต่อ

กทม. มอบ 1,111 ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย

ThaiPR.net

กทม. มอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัยรวมแล้วกว่า 1 หมื่นป้าย หวังกระตุ้นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค และยกระดับมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในพื้นที่กทม. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยและป้ายตลาดสะอาดได้มาตรฐาน อาหารปลอดภัย ณ ห้องสุโขทัยอ่านต่อ

ตลาดสิ่งทอสหรัฐฯ ยังไม่ฟื้น

ThaiPR.net

สถานการณ์ตลาดสิ่งทอในสหรัฐอเมริกายังคงไม่ฟื้นตัว ผู้ส่งออกเบนเข็มหาตลาดทดแทนอย่างญี่ปุ่น ซึ่งมีการขยายตัวที่น่าพอใจ พร้อมทั้งใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ JTEPA และ AFTA ในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สหรัฐฯ นำเข้า สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มในไตรมาสแรกของปี 2552อ่านต่อ

22 มิ.ย. - 5 ก.ค. ทำความสะอาดศาสนสถานทั่วกทม.

ThaiPR.net

สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งพบผู้ติดเชื้อที่เป็นนักเรียนสังกัดกทม. เพียง 1 คนเท่านั้น เนื่องจากในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนสังกัดกทม. ตั้งอยู่มากที่สุด แต่มีผู้ติดเชื้อเพียงรายเดียวซึ่งอาจเป็นผลจากการเฝ้าระวังตั้งแต่ต้น โดยกทม.อ่านต่อ

ผู้ว่าฯ รับทราบปัญหาการจัดการศึกษากลุ่มกรุงเทพเหนือ

ThaiPR.net

กทม. ผนึกกำลังไมโครซอฟท์ ส่งโปรแกรมใหม่ล่าสุดนำร่องใช้ในโรงเรียนสังกัดกทม. เป็นแห่งแรกของโลก พร้อมเดินหน้ามาตรการรักษาความสะอาดทั่วพื้นที่ให้กทม. เป็นพื้นที่สะอาด ปลอดโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารอ่านต่อ

รายงานราคาพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2552

กรมการค้าภายใน

หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.) WHOLESALE PRICES : BANGKOK สินค้า (COMMODITY) 19 มิ.ย. 52 22 มิ.ย. 52 ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 49.90 49.00 (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา) ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%) 4.40 4.60 4.40 4.70 น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ) เกรด A (น้ำมันจากเปลือก) 26.25 26.50อ่านต่อ

เทศกิจจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม พ้นภัยยาเสพติด

ThaiPR.net

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) สำนักเทศกิจอ่านต่อ

ราคาขายปลีกสินค้า หมวดอาหารสดบางชนิด ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2552

กรมการค้าภายใน

หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.) WHOLESALE PRICES : BANGKOK สินค้า (COMMODITY 19 มิ.ย. 52 22 มิ.ย. 52 หมวดเนื้อสัตว์ สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) เนื้อแดง (ไหล่/ตะโพก) (Pork Lean) 115.00 120.00 115.00 125.00 เนื้อสามชั้น (Pork Loin) 115.00 120.00 115.00 120.00 มันแข็ง 50.00 52.00 50.00 52.00 เนื้อวัวอ่านต่อ

ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพ (บาท/100 กิโลกรัม) ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2552

กรมการค้าภายใน

ชนิด จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ Types Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 22 มิ.ย. 52 23 มิ.ย. 52 24 มิ.ย. 52 25 มิ.ย. 52 26 มิ.ย. 52 ข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ใหม่) 1800 1810 (white rice 100% level 2) ข้าวขาว 5 % (ใหม่) 1740 1750 (white rice 5%) ข้าวขาว 10 % (ใหม่) 1650 1660 (white rice 10%) ข้าวขาว 15 % (ใหม่)อ่านต่อ

ราคาข้าวเปลือกในตลาดกลางโดยวิธีประมูลซื้อ(บาท/ตัน) ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2552

กรมการค้าภายใน

พันบาท (In Thousands) ข้าวเปลือกเจ้า ตลาดกลาง ตลาดกลาง ตลาดกลาง ตลาดกลาง นาปรัง 5% จ.สุพรรณบุรี จ.ชัยนาท จ.นครสวรรค์ จ.พิษณุโลก ความชื้นไม่เกิน 15% 10.00 10.50 9.00 10.00 10.10 10.50 9.50 10.00 ความชื้น 16 17% 10.10 10.30 9.60 10.00 ความชื้น 18 19% 9.80 10.00 9.10 9.50 ความชื้น 20 25% 8.90 9.70 8.00 8.50 8.00 9.00อ่านต่อ

ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ (รวมข้าวหอมมะลิ) ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2552

กรมการค้าภายใน

หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 19 มิ.ย. 51 1 ม.ค. 19 มิ.ย. 51 1 19 มิ.ย. 52 1 ม.ค. 19 มิ.ย. 52 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 588,883.00 5,546,718.00 545,148.00 4,103,898.00 ข้าวรัฐบาล (Government Rice) 73,400.00 รวม (Total) 588,883.00 5,620,118.00 545,148.00 4,103,898.00 หมายเหตุ:อ่านต่อ