ข่าวการเมือง ก่อน 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การเมือง ปธ.สภาผู้แทนฯสหรัฐยันไม่ได้อ่อนข้อให้"ทรัมป์"ในการทำข้อตกลงเลี่ยงชัตดาวน์

ก.พ. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตอบโต้นายเควิน แมคคาร์ธี สังกัดพรรครีพับลิกัน และเป็นผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ... อ่านต่อ

การเมือง สมาชิกคองเกรสบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเลี่ยงชัตดาวน์ หลังเดโมแครตเสียงอ่อนต่อข้อเสนอ"ทรัมป์"

ก.พ. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายเควิน แมคคาร์ธี ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ กล่าวว่า การเจรจาระหว่างสมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันในการหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาล... อ่านต่อ

การเมือง ผู้นำเวียดนามชี้การเป็นเจ้าภาพจัดซัมมิต"ทรัมป์-คิม" บ่งชี้ดำเนินการถูกต้อง

ก.พ. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายเหงียน ซวน ฟุค ประธานาธิบดีเวียดนาม กล่าวว่า การที่เวียดนามได้รับเลือกให้เป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดครั้งที่ 2 ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์... อ่านต่อ

การเมือง เลือกตั้ง'62: ไทยรักษาชาติส่งฝ่าย กม.ยื่นขอใช้สิทธิชี้แจง กกต.พรุ่งนี้หลังมีข่าวเตรียมยื่นยุบพรรค

ก.พ. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคไม่ได้มีการประชุมใดๆ... อ่านต่อ

การเมือง แต่งตั้ง

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นายศักด์สีห์ พรหมโยธี กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ให้ดำรงตำแหน่ง... อ่านต่อ

การเมือง ร่างข้อมติรัฐมนตรีเรื่อง Enhancing Cooperation, Harmonization and Integration in the Era of...

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างข้อมติรัฐมนตรีเรื่อง Enhancing Cooperation, Harmonization and Integration in the Era of Transport Automation... อ่านต่อ

การเมือง การเข้าร่วมกับความร่วมมือ Climate and Clean Air Coalition (CCAC) ของประเทศไทย ด้านที่...

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเข้าร่วมกับความร่วมมือ Climate and Clean Air Coalition (CCAC) ของประเทศไทย ด้านที่ 3 การประเมินมลสาร Short – Lived... อ่านต่อ

การเมือง การให้สัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสาร...

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้สัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสาร ข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน (ASEAN Framework Agreement on the... อ่านต่อ

การเมือง ขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขข้อบทที่ 20 วรรค 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อส...

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขข้อบทที่ 20 วรรค 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the... อ่านต่อ

การเมือง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความ...

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไท... อ่านต่อ

การเมือง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 ดังนี้ 1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562... อ่านต่อ

การเมือง การกำหนดวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การบริหารบุคคล การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานหน้าที่และอำ...

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การบริหารบุคคล การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานหน้าที่และอำนาจของส่วนงาน อัตรากำลัง... อ่านต่อ

การเมือง แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (คณะกรรมการ... อ่านต่อ

การเมือง การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงแรงงาน...

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงแรงงาน และการสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่... อ่านต่อ

การเมือง การจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี 1. อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น5,970 อัตรา ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐใน... อ่านต่อ

การเมือง ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงยุติธรรมภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อ...

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงยุติธรรมภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –... อ่านต่อ

การเมือง ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดำเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต...

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี 1. อนุมัติโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ ภายในวงเงินทั้งสิ้น 275,147,520 บาท ประกอบด้วย... อ่านต่อ

การเมือง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรื...

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร... อ่านต่อ

การเมือง การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี 1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคมพ.ศ. .... 3.... อ่านต่อ

การเมือง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข...

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร... อ่านต่อ

การเมือง ร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านพรมแดนบ้านฮวก)

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านพรมแดนบ้านฮวก) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ... อ่านต่อ

การเมือง (เพิ่มเติม) เลือกตั้ง'62: กกต.มีมติส่งศาลรธน.วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ...

ก.พ. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) รายงานข่าวจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า กกต.มีมติให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ... อ่านต่อ

การเมือง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 กุมภาพันธ์...

ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

การเมือง นายกฯ สั่งก.ทรัพย์แก้ปัญหาที่ดินให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียม ขอกลุ่มพีมูฟหยุดเคลื่อนไหว

ก.พ. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการเคลื่อนไหวเพื่อร้องเรียนเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินของกลุ่มขบวน... อ่านต่อ

การเมือง นายกฯ เผยน้อมนำพระราโชบายมาบริหารประเทศให้ปชช.มีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ก.พ. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ขอให้ทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพ... อ่านต่อ

การเมือง นายกฯอังกฤษย้ำเจรจา Brexit อยู่ในจุดสำคัญ วอนส.ส.ให้ความร่วมมือ

ก.พ. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษเผยการเจรจาว่าด้วยการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) กำลังอยู่ในช่วงที่สำคัญ... อ่านต่อ

การเมือง เลือกตั้ง'62: กกต.มีมติส่งศาลรธน.วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ

ก.พ. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ หลังพิจารณาคำร้องขอให้ตรวจสอบว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคเข้าข่... อ่านต่อ

การเมือง รมว.กลาโหมเวเนซุเอลาย้ำมาตรการคว่ำบาตรไม่สามารถทำลายศักดิ์ศรีประเทศได้

ก.พ. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายวลาดิมีร์ ปาดริโน โลเปซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเวเนซุเอลา กล่าวว่า "ไม่มีมาตรการคว่ำบาตรใดที่จะสร้างความเสียหายหรือทำลายศักดิ์ศรีของชาติ"... อ่านต่อ

การเมือง นายกฯ ระบุเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไม่รู้สึกกดดัน แต่ยอมรับต้องระมัดระวังการวางตัวมากขึ้น

ก.พ. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ไม่รู้สึกกดดันหลังถูกยกเป็นตัวเต็งแคนดิเดทนายกรัฐมนตรีหลังการเล... อ่านต่อ

การเมือง สื่อเผยครม.อังกฤษเชื่อ"เทเรซา เมย์"เตรียมลาตำแหน่งนายกฯอังกฤษช่วงฤดูร้อนปีนี้

ก.พ. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หนังสือพิมพ์เดอะซันรายงานว่า คณะรัฐมนตรีของอังกฤษเชื่อว่า นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีของอังกฤษกำลังเตรียมตัวที่จะลาออกจากตำแหน่งในช่วงฤดูร้อนปีนี้... อ่านต่อ


ข่าวการเมือง ก่อน 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 14:57 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ