เอแบคโพลล์: ดารานักร้อง นักแสดง ขวัญใจประชาชนที่สุดแห่งปี 2554

ข่าวผลสำรวจ Friday December 30, 2011 09:13 —เอแบคโพลล์

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง ดารานักร้อง นักแสดงขวัญใจประชาชนที่สุดแห่งปี 2554 กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ 17 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี จันทบุรี ชลบุรี ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ มุกดาหาร หนองคาย ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดรธานี ขอนแก่น พัทลุง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 2,104 ตัวอย่าง โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 20 -28 ธันวาคม 2554 พบว่า

ดารานักร้องฝ่ายชายขวัญใจประชาชนที่ได้รับการโหวตสูงสุดใน 5 อันดับแรก หรือ Top Five แห่งปี 2554 ได้แก่ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ร้อยละ 43.1 อันดับที่สองได้แก่ บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว ร้อยละ 15.8 อันดับที่สามได้แก่ ตูน บอร์ดี้แสลม ร้อยละ 8.7 อันดับสี่ได้แก่ โดม ปกรณ์ ลัม ร้อยละ 6.0 อันดับที่ห้าได้แก่ แอ๊ด คาราบาว ยืนยง โอภากุล ร้อยละ 4.5 ตามลำดับ

ส่วนดารานักร้องฝ่ายหญิงขวัญใจประชาชนที่ได้รับการโหวตสูงสุดใน 5 อันดับแรก แห่งปี 2554 อันดับที่หนึ่งหรือร้อยละ 30.8 ตั๊กแตน ชลดา อันดับที่สองหรือร้อยละ 26.9 ดา เอ็นโดรฟิน อันดับที่สามหรือร้อยละ 19.2 ต่าย อรทัย ดาบคำ อันดับที่สี่หรือร้อยละ 15.4 แก้ม เดอะสตาร์ วิชญาณี เปียกลิ่น และอันดับที่ห้าหรือร้อยละ 7.7 ลุลา กันยารัตน์ ติยะพรไชย ตามลำดับ

ในขณะที่ ผลการจัดอันดับดารานักแสดงฝ่ายชายที่ได้รับการโหวตสูงสุดใน 5 อันดับแรก แห่งปี 2554 ได้แก่ ณเดชน์ คูกิมิยะ ร้อยละ 36.9 อันดับที่สองได้แก่ เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ ร้อยละ 24.3 อันดับที่สามได้แก่ บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ร้อยละ 9.1 อันดับที่สี่ได้แก่ เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ ร้อยละ 8.4 และอันดับที่ห้า ได้แก่ ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ ได้ร้อยละ 4.1 ตามลำดับ

ที่น่าสนใจคือ ดารานักแสดงฝ่ายหญิงสองคนที่ได้รับการโหวตจากประชาชนสูงสุดไม่แตกต่างกันหรือได้เท่ากันคือ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ และ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ได้ร้อยละ 24.0 ในขณะที่อันดับที่สามได้แก่ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ได้ร้อยละ15.6 อันดับที่สี่ได้แก่ ชมพู่ อารยา เอฮาร์เกต ได้ร้อยละ 13.1 และอันดับที่ห้า ได้แก่ นุ่น วรนุช วงษ์สวรรค์ ได้ร้อยละ 5.3 ตามลำดับ

เมื่อสอบถามถึง ละครที่ชื่นชอบในรอบปี 2554 พบว่า อันดับแรกได้แก่ เกมร้ายเกมรัก ร้อยละ 30.5 อันดับที่สองได้แก่ นางฟ้ามาเฟีย ร้อยละ 14.0 อันดับที่สามได้แก่ สามหนุ่มเนื้อทอง ร้อยละ 11.3 อันดับที่สี่ได้แก่ ดอกส้มสีทอง ร้อยละ 6.3 อันดับที่ห้าได้แก่ กุหลาบซาตาน ร้อยละ 5.4 รองๆ ลงไปได้แก่ โก๊ะเจ็ด เสาร์ห้า รอยมาร เพลงรักบ้านนา และรักปาฏิหารย์ ตามลำดับ

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 52.9 เป็นเพศหญิง

ร้อยละ 47.1 เป็นเพศชาย

ตัวอย่าง ร้อยละ 6.1 อายุไม่เกิน 20 ปี

ร้อยละ 15.3 อายุระหว่าง 20-29 ปี

ร้อยละ 21.6 อายุระหว่าง 30-39 ปี

ร้อยละ 20.2 อายุระหว่าง 40-49 ปี

ตัวอย่าง ร้อยละ 36.8 อายุระหว่าง 50 ปีขึ้นไป

ตัวอย่าง ร้อยละ 71.8 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

ร้อยละ 28.2 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาอาชีพประจำที่ทำอยู่ในปัจจุบัน พบว่า ร้อยละ 30.9 เป็นเกษตรกร รับจ้างใช้แรงงานทั่วไป

ร้อยละ 25.1 ค้าขายอิสระ

ร้อยละ 12.1 เป็นพนักงานเอกชน

ร้อยละ 10.9 เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ 9.8 เป็นแม่บ้าน เกษียณอายุ

ร้อยละ 7.3 เป็นนักศึกษา

และร้อยละ 3.9 ระบุว่างงาน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ

ตารางที่ 1 แสดงการจัด 5 อันดับดารา นักร้อง ฝ่ายชายขวัญใจประชาชน แห่งปี 2554
อันดับที่     นักร้อง ฝ่ายชาย ขวัญใจประชาชน แห่งปี 2554     ค่าร้อยละ
1     เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์                43.1
2     บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว                  15.8
3     ตูน บอร์ดี้แสลม อาทิวราห์ คงมาลัย             8.7
4     โดม ปกรณ์ ลัม                    6.0
5     แอ๊ด คาราบาว ยืนยง โอภากุล              4.5

ตารางที่ 2 แสดงการจัด 5 อันดับดารา นักร้อง ฝ่ายหญิงขวัญใจประชาชน แห่งปี 2554
อันดับที่     นักร้อง ฝ่ายหญิงขวัญใจประชาชน แห่งปี 2554      ค่าร้อยละ
1     ตั๊กแตน ชลดา                    30.8
2     ดา เอ็นโดรฟิน                    26.9
3     ต่าย อรทัย ดาบคำ                  19.2
4     แก้ม เดอะสตาร์ วิชญาณี เปียกลิ่น             15.4
5     ลุลา กันยารัตน์ ติยะพรไชย                7.7

ตารางที่ 3 แสดงการจัด 5 อันดับ ดารา นักแสดงฝ่ายชายขวัญใจประชาชน แห่งปี 2554
อันดับที่     ดารา นักแสดงฝ่ายชายขวัญใจประชาชน แห่งปี 2554   ค่าร้อยละ
1     ณเดชน์ คูกิมิยะ                    36.9
2     เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์                24.3
3     บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์                 9.1
4     เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ                 8.4
5     ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ                   4.1
6     เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ                 4.1

ตารางที่ 4 แสดงการจัด 5 อันดับ ดารา นักแสดงฝ่ายหญิงไทยขวัญใจประชาชน แห่งปี 2554
อันดับที่     ดารา นักแสดงฝ่ายหญิงไทยขวัญใจประชาชน แห่งปี 2554  ค่าร้อยละ
1     แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์                24.0
1     อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ                 24.0
3     ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์               15.6
4     ชมพู่ อารยา เอฮาร์เกต                13.1
5     นุ่น วรนุช วงษ์สวรรค์                 5.3

ตารางที่ 5 แสดงการจัด 10 อันดับแรก “ละครไทย” ที่ชื่นชอบแห่งปี 2554
อันดับที่     “ละครไทย” ที่ชื่นชอบแห่งปี 2554      ค่าร้อยละ
1     เกมร้ายเกมรัก               30.5
2     นางฟ้ามาเฟีย                14.0
3     3หนุ่มเนื้อทอง                11.3
4     ดอกส้มสีทอง                 6.3
5     กุหลาบซาตาน                5.4
6     โก๊ะ7                   4.7
7     เสาร์ 5                  4.5
8     รอยมาร                  4.2
9     เพลงรักบ้านนา                3.8
10     รักปาฏิหารย์                3.1

--เอแบคโพลล์--

-พห-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ