กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือธุรกิจสร้าง"คลังข้อมูลธุรกิจ"เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลของนิติบุคคล

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday January 18, 2018 10:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนธุรกิจรายเก่าและที่จะจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ แจ้งข้อมูลในการจดทะเบียนนิติบุคคลที่สามารถติดต่อและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจร่วมกันได้ ทั้งหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานมือถือ website ทางการค้า หรืออีเมล์เพื่อสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และโอกาสในการเข้าถึงคู่ค้าที่จะสามารถติดต่อเจรจา ต่อยอดธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตทั้งในประเทศและระดับสากล

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ให้บริการข้อมูลธุรกิจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ที่ผ่านมาได้พัฒนา “คลังข้อมูลธุรกิจ"เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยเปรียบเสมือน สมุดหน้าเหลืองแบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาคธุรกิจที่จะรวบรวมและให้บริการข้อมูลการประกอบธุรกิจ สถานที่ตั้ง สถานภาพ และสถานะการดำเนินธุรกิจของนิติบุคคล รวมถึงการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ โดยผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทาง www.dbd.go.th และ Application DBD e-Service ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ android โดยมีผู้เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.57 – 31 ธ.ค.60 เป็นจำนวนมากถึง 5,254,549 ครั้ง ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลทางธุรกิจไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ต่อยอดธุรกิจ สร้างเครือข่าย ขยายการลงทุน ร่วมกับนิติบุคคลที่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมฯ

“กรมฯ จึงขอความร่วมมือจากนิติบุคคลที่ยังไม่ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ website ทางการค้า หรืออีเมล์ รวมถึงธุรกิจที่กำลังจะจดทะเบียนฯ ให้ระบุข้อมูลการติดต่อให้ครบถ้วน และหากมีการเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และเชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรซึ่งจะเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจจากการเข้าถึงได้ของคู่ค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนั้นยังเป็นการร่วมกันสร้างฐานข้อมูลธุรกิจของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ ช่วยให้ภาคธุรกิจไทยสามารถค้นหาข้อมูลและจับคู่ทางธุรกิจได้โดยง่าย สะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโตและแข็งแรง" อธิบดี กล่าว

ปัจุบันกรมฯ ได้เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิติบุคคลควบคู่ไปกับการให้บริการจดทะเบียนแบบ walk-in ซึ่งการจดทะเบียนในรูปแบบเอกสารพบว่า การแจ้งข้อมูลนิติบุคคลบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะรายละเอียดเรื่องหมายเลขโทรศัพท์ website ทางการค้า หรืออีเมล์เพื่อติดต่อกับนิติบุคคล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการติดต่อเจรจาธุรกิจ สร้างโอกาสอย่างมากในการให้คู่ค้าหรือลูกค้าเป้าหมายได้เข้าถึงนิติบุคคลที่จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจ เชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและอาจก้าวไปถึงระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการมีตัวตนของนิติบุคคล เพิ่มความน่าเชื่อถือในการร่วมดำเนินธุรกิจ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ