ธปท.จัดงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 หนุนสถาบันการเงินดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ข่าวเศรษฐกิจ Monday July 23, 2018 11:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงาน "Bangkok Sustainable Banking Forum 2018" ในวันนี้ เพื่อสนับสนุนให้ภาคสถาบันการเงินดำเนินธุรกิจ "การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)" โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความเสี่ยงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีบทบาทในการส่งต่อแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปยังภาคส่วนอื่น ๆ มากขึ้น โดยเชิญคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งหน่วยงานที่มีบทบาทส่งเสริมผลักดันเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมงาน

ภายในงานมีหลายกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยาย เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เช่น Singapore Institute of International Affairs (SIIA) International Finance Corporation (IFC) สถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทป่าสาละ และธนาคาร Westpac ประเทศออสเตรเลีย ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น "Most Sustainable Bank" โดย Dow Jones Sustainability Index ในปี 2560 เป็นครั้งที่ 10

การเสวนาประกอบด้วย 4 หัวข้อ โดย 3 หัวข้อแรก ครอบคลุมถึงบทบาทของแต่ละภาคส่วนรวมถึงสถาบันการเงิน ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินและจัดสรรทรัพยากรเงินทุนให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ ในการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดี สำหรับการเสวนาหัวข้อสุดท้าย ผู้เข้าร่วมเสวนาจากภาคสถาบันการเงิน ผู้กำกับดูแล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้แลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องระบบนิเวศทางด้านธุรกิจ ซึ่งองค์กรต่าง ๆ จะมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีบทบาทและส่วนร่วมในการดำเนินการด้านนี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานการดำเนินการด้านการธนาคารเพื่อความยั่งยืน โดยสถาบันการเงินไทยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และการเปิดตัวโครงการสำคัญ 2 โครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของภาคสถาบันการเงิน หน่วยงานทางการ และภาคประชาชน ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ได้แก่ พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การให้บริการบัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน" (บัญชีเงินฝากพื้นฐาน) ระหว่างผู้บริหารของ 14 ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีและไม่มีค่ารักษาบัญชี พร้อมให้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตโดยไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี เพื่อเป็นช่องทางให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สามารถเข้าถึงและใช้บริการทางการเงินขั้นพื้นฐานได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

รวมทั้งการเปิดตัวโครงการระบบบริจาคอิเลคทรอนิคส์ หรือ e-Donation ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงิน บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ กรมสรรพากร และ ธปท. ในการพัฒนาระบบรองรับการบริจาคเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะอำนวยความสะดวกให้การบริจาคเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงผู้รับ และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการบริจาคประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี ซึ่งเป็นกลไกในการบริจาคเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ