พาณิชย์ เปิดตัวโครงการนำร่องใช้ Blockchain ช่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ข่าวเศรษฐกิจ Monday October 8, 2018 16:20 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ร่วมกับ น.ส.มาร์กาเร็ต ทังส์ อัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัว"โครงการศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาว่า โครงการดังกล่าวเป็นการนำร่องระหว่างหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในอนาคตอาจขยายไปทำโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก

โครงการนี้จะทบทวนกรณีศึกษาการใช้บล็อกเชนในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนทบทวนกฎหมายและกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของไทย รวมถึงการสัมภาษณ์และแสวงหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บล็อกเชนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ในกระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ต้องมีการตรวจสอบว่าผู้ขอเป็นผู้สร้างสรรค์หรือประดิษฐ์ผลงานเป็นคนแรก ทำให้ใช้เวลาค่อนข้างนาน ดังนั้นหากเก็บข้อมูลบนบล็อกเชนก็จะทำให้การตรวจสอบรวดเร็วขึ้น และการบันทึกสิทธิผู้เป็นเจ้าของและวันเวลาในบล็อกเชนสามารถใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้สามารถบริหารสิทธิผ่านสมาร์ทคอนแทค เช่น การทำสัญญาอนุญาตใช้ผลงานลิขสิทธิ์ ผู้ใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เจ้าของผลงาน โดยระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของสิทธิให้อัตโนมัติตามบัญชีที่เจ้าของสิทธิผูกไว้กับระบบ เป็นต้น

สำหรับผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการศึกษานี้จะนำไปสู่การสร้างกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุนถูกลง ขณะเดียวกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องและบังคับใช้สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย

บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย จัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ไม่ต้องผ่านคนกลางรายหนึ่งรายเดียว โดยสามารถดำเนินการผ่านเงื่อนไขสัญญาอัตโนมัติ (สมาร์ทคอนแทค) ที่กำกับการทำงานให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนในบล็อกเชนทำตามเงื่อนไขสัญญาโดยไม่ต้องมีคนกลาง ดั้งนั้นบล็อกเชนจะช่วยยกระดับการจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ ในยุคดิจิทัลให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว ปลอดภัย สะดวก เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพสูง

น.ส.มาร์กาเร็ต ทังส์ อัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศอังกฤษมีความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนประเทศไทยในเรื่องนี้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใส เพิ่มความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มโอกาสการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ