พาณิชย์ลงพื้นที่เชียงรายติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน พร้อมติดตามปัญหาค่าเงินจ๊าดอ่อนลง

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday January 19, 2019 16:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดคณะผู้แทนลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562 เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ตลอดจนการค้ากับสปป.ลาว และการค้าผ่านแดนไปยังจีนตอนใต้ รวมทั้งประชุมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และลงพื้นที่ศึกษาดูงานตลาดการค้าชายแดนทั้ง 3 ด่านหลักของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ด่านเชียงของ ด่านเชียงแสน และด่านแม่สาย เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางในพื้นที่ในการส่งเสริมการค้าชายแดนในจังหวัดเชียงรายให้เติบโตได้ต่อเนื่อง

สำหรับด่านเชียงของตั้งอยู่ตรงข้ามกับด่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้วของ สปป.ลาว มีคมนาคมการขนส่งสินค้าทางเรือและทางบกผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อไปยังจีนตอนใต้ได้หลายเส้นทาง สำหรับด่านเชียงแสน ตรงข้ามกับด่านเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เป็นจุดค้าชายแดนและผ่านแดนที่สำคัญทางท่าเรือไปยังสปป.ลาว เมียนมา และจีนตอนใต้ ซึ่งมีท่าเรือกวนเหล่ย มณฑลยูนนาน เป็นท่าเรือหน้าด่านตามนโยบาย One Belt One Road ของจีน ที่ใช้รองรับการขนส่งสินค้าแช่เย็นและตู้คอนเทรนเนอร์เพียงจุดเดียว เพื่อกระจายสินค้าไปยังมณฑลต่างๆ และ ด่านแม่สายตรงข้ามกับด่านท่าขี้เหล็กของรัฐฉาน เมียนมา โดยเป็นด่านถาวรจุดเดียวที่เชื่อมกับรัฐฉาน มีสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ในการขนส่งสินค้าสำคัญไปยังเมืองตองยี รัฐฉาน ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยที่สำคัญเมืองหนึ่งของเมียนมา นอกจากนี้ กรมฯ จะติดตามปัญหาค่าเงินจ๊าดอ่อนค่าลงในช่วงนี้ เพื่อประเมินสถานการณ์การค้าชายแดนว่าส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการไทยอย่างไรในการส่งออกสินค้า

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย มีความน่าสนใจในการทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะสามารถทำการค้าชายแดนได้ทั้งเมียนมาและสปป.ลาว รวมถึงการค้าข้ามแดนไปยังจีนตอนใต้ อีกทั้งสามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลายทั้งทางบกและทางเรือผ่านแม่น้ำโขง ซึ่งปัจจุบันเส้นทางคมนาคมขนส่งมีความสะดวกมากขึ้นทำให้มูลค่าการค้าชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย - เมียนมา ปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 176,846.07 ล้านบาท แบ่งเป็นการนำเข้า 80,289.22 ล้านบาท และการส่งออก 96,556.85 ล้านบาท มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว ปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 195,908.93 ล้านบาท แบ่งเป็นการนำเข้ามูลค่า 77,364.09 ล้านบาท และการส่งออก 118,544.84 ล้านบาท มูลค่าการค้าผ่านแดนระหว่างไทย-จีนตอนใต้ ปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 94,589.51 ล้านบาท แบ่งเป็นการนำเข้ามูลค่า 63,967.46 ล้านบาท และการส่งออก 30,622.05 ล้านบาท

สำหรับมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของจังหวัดเชียงราย ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 (ม.ค-พ.ย.) มีมูลค่ากว่า 47,727.55 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 5,774.92 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.77 โดยแบ่งเป็นด่านเชียงของมูลค่า 22,215.06 ล้านบาท ด่านเชียงแสนมูลค่า 16,012.45 ล้านบาท และด่านแม่สายมูลค่า 9,500.04 ล้านบาท โดยสินค้านำเข้าที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้าว ผลไม้และของปรุงแต่งจากผลไม้ ผักและของปรุงแต่งจากผัก ส่วนสินค้าส่งออกสำคัญของจังหวัดเชียงราย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง น้ำมันดีเซล สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ