ครม.อนุมัติขยายรับซื้อปาล์มน้ำมันเพิ่มอีก 2 แสนตันถึง ก.ค.นี้ พร้อมเตรียมประกาศเกรดมาตรฐาน B10 ภายในสิ้น พ.ค.

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday May 7, 2019 17:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายศิริ จิระพงษ์พันธุ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมาตรการต่างๆ หลายมาตรการสร้างสมดูลให้ตลาดน้ำมันปาล์ม เป้าหมายจะพยายามดึงราคาผลปาล์มสดให้สูงขึ้น โดย กฟผ.ตอบรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าบางปะกงคราวที่แล้วรับซื้อ 1.6 แสนตัน ราคา 18 บาท/กก.รับซื้อครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา แต่สถานการณ์ปัจจุบันที่รับทราบผลปาล์มสดออกมาจำนวนมาก จนเกินขีดความสามารถของแต่ละโรงสกัดทำให้ราคาผลปาล์มสดลดลงไปมาก

ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ราคาน้ำมันปาล์มและผลปาล์มสดขึ้นระดับสูงจากปัจจุบันที่ 16 บาท/กก. ซึ่งปัจจุบันมาตรการที่จะนำมาใช้ตอนนี้พยายามดูดซับสต็อกที่มีอยู่ที่ปัจจุบันมีอยู่ 144 แห่งทั่วประเทศ จึงมีมาตรการให้ กฟผ.ดำเนินโครงการนำน้ำมันปาล์มดิบไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงอย่างต่อเนื่องต่อจากคราวที่แล้วที่ซื้อไป 1.6 แสนตัน คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) มีมติให้ กฟผ.รับซื้อปาล์มทั้งสิ้น 2 แสนตันเพื่อช่วยพยุงราคาไว้ได้ระดับนึง โดยจะซื้อโดยตรงจากโรงสกัดและต้องเป็นโรงสกัดที่มีสต็อกน้ำมันปาล์มในโรงงาน ในปริมาณรับซื้อ 2 เท่าจากโรงงานสต็อก เป้าหมายจะพยายามดูดซับสต็อกจากโรงสกัดให้มากที่สุดและเร็วที่สุด เพื่อให้บรรลุก็จะรับซื้อในราคาตลาด โดยให้โรงสกัดส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบมายังคลังน้ำมันปาล์มดิบและท่าเรือสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งโดยตรงไปที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยที่ กฟผ.จะไปจองพื้นที่คลังสุราษฎร์ธานีและรับผิดชอบค่าเช่าถังและค่าขนส่งทางเรือเอง

ทั้งนี้ เป้าหมายคือภายในเดือน พ.ค.นี้ กฟผ.จะรับซื้อทั้งหมด 1 แสนตัน เพื่อส่งมอบภายใน 15 วันจากที่เซ็นสัญญาขายให้กับ กฟผ.และ กฟผ.จะชำระเงินให้โรงสกัดภายใน 7 วันหลังจากรับมอบแล้ว ส่วนรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ กฟผ.จะประกาศลงเว็บไซต์ กฟผ.ภายในวันพรุ่งนี้ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจะเริ่มตรวจนับสต็อกตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้า และภายในวันพุธหน้า กฟผ.จะเชิญผู้ประกอบการโรงสกัดมาเสนอราคาขายน้ำมันปาล์มดิบโดยจะเริ่มส่งได้ตั้งแต่สัปดาห์ถัดไป

ส่วนอีก 1 แสนตันก็จะดำเนินการต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมต่ามความจำเป็นต่อไป ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้เสนอว่าจังหวะไหนที่เหมาะสมและจำเป็นที่จะทำการซื้ออีก 1 แสนตันต่อไป

นอกเหนือจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบริหารพลังงาน (กบง.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมาให้ขยายระยะเวลาให้ส่วนลด B20 ที่ 5 บาท/ลิตร ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. ให้ขยายต่อไปอีก 2 เดือนไปถึงเดือน มิ.ย.และก.ค. สิ้นสุด 31 ก.ค. โดยมีเป้าหมายจะใช้ B20 เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้ว ซึ่งรถโตโยโต้าฟอร์จูนเนอร์ อีซุซุก็สามารถมาเติม B20 ได้

รวมทั้งจะเร่งรัดการประกาศใช้น้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐาน B10 อย่างเป็นทางการใน 2 สัปดาห์นับจากนี้ไป ซึ่งภายในสิ้นเดือนพ.ค.จะเห็นว่าการใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาคพลังงานจะมีมากขึ้นในอัตราประมาณ 2.3-2.5 แสนตัน/ปี ซึ่งจะสามารถดูดซับกำลังกาผลิตที่มี 3 ล้านตัน/ปีได้ค่อนข้างมากก็จะสร้างสมดุลได้อย่างรวดเร็ว

ในส่วนของการซื้อน้ำมันปาล์มดิบไปใช้ผลิตไฟฟ้า แม้ว่าโรงไฟฟ้าบางปะกงจะสามารถผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันปาล์มได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ แต่ราคาปาล์มที่เราพยายามจะดึงราคาตลาดคงที่ระดับสูงที่ 16 บาท/กก. จึงส่งผลให้ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงกลับสูงกว่าการใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาทสำหรับการใช้น้ำมันปาล์มดิบ 2 แสนตัน ครม.จึงมอบหมายให้ กฟผ.ดำเนินการร่วมกับคลังที่จะนำส่วนเกิน 1,200 ล้านบาทในส่วนที่คลังทำข้อตกลงเป็นพับบลิกเซอร์วิส ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าก็จะไม่กระทบกับค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าจะเท่าเดิม ไม่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ไม่กระทบค่าสวัสดิการ ค่าโบนัสของพนักงาน กฟผ.

ด้านน.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีโรงสกัดตั้งอยู่ออกตรวจสต็อกภายในสัปดาห์นี้เพื่อรองรับกระบวนการที่ รมว.พลังงานแถลงในกลางสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ ครม.รับทราบและมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาเรื่องโครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมัน โดยตั้งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ เพื่อหารือกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมันให้มีโครงสร้างที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมการบริโภคน้ำมันปาล์ม ตามโมเดิร์นเทรดขายน้ำมันปาล์มที่เรียกว่าอยู่ในระดับเหมาะกับการบริโภคมากจะส่งเสริมไปยังร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วไประเทศไทย ส

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาเรื่องมาตรฐานของลานเททะลายปาล์มน้ำมันที่จะต้องมีการปฏิบัติที่ดี เพราะลานเทเป็นกลไกที่จะนำไปสู่การนำผลปาล์มไปสู่โรงสกัด รวมทั้งมาตรฐานทะลายปาล์มน้ำมันด้วย

สำหรับสต็อกปาล์มน้ำมันตรวจสอบล่าสุดก่อนสิ้นเดือน เม.ย.62 อยู่ที่ 3.5 แสนตัน จากระดับสต็อกปกติควรจะอยู่ที่ 2.5 แสนตัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ