คลังเผย ครม.ไฟเขียวมาตรการปรับปรุงแก้ไขการเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้ายาสูบ

ข่าวเศรษฐกิจ Monday May 13, 2019 10:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการการปรับปรุงแก้ไขการเสียภาษีเงินได้ออกแทนให้ผู้ขายส่งและผู้ขายปลีกสินค้ายาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 (วันที่พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 ใช้บังคับ) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 กำหนดให้การยาสูบแห่งประเทศไทย เสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้ายาสูบในอัตรา 12.5% ของกำไรของผู้ขายส่งไม่ว่าทอดใด และในอัตรา 10% ของกำไรของผู้ขายปลีก

ทั้งนี้ กรณีผู้ขายสินค้ายาสูบที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ที่การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ออกแทนนั้น ให้ถือเป็นเครดิตภาษีของผู้ขายสินค้ายาสูบ และกรณีผู้ขายสินค้ายาสูบที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้จากการขายสินค้ายาสูบที่การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ออกภาษีเงินได้แทนนั้น ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 การยาสูบแห่งประเทศไทย จะไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ออกแทนให้ผู้ขายส่งและผู้ขายปลีกสินค้ายาสูบ ดังนั้นผู้ขายสินค้ายาสูบทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา มีหน้าที่นำเงินได้จากการขายสินค้ายาสูบมารวมคำนวณและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะทำให้ผู้ประกอบการที่ขายสินค้ายาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย มีภาระภาษีเงินได้เช่นเดียวกับการขายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป และยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันทางการค้าระหว่างผู้ผลิตสินค้าบุหรี่ในประเทศและผู้นำเข้าสินค้าบุหรี่จากต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ