อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ข่าวเศรษฐกิจ Friday July 19, 2019 15:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ของธนาคารพาณิชย์

ธนาคาร                      MOR    MLR    MRR    สูงสุด*   ผิดนัด*   บัตรเครดิต
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
กรุงเทพ                     7.125   6.25   7.125   18.00  22.125     18.00
กรุงไทย                      7.12   6.275   7.12   19.12   20.00       -
กสิกรไทย                     7.12   6.25   7.12   23.10   25.10     18.00
ไทยพาณิชย์                     6.87   6.025   7.37   28.00   28.00     18.00
กรุงศรีอยุธยา                    7.20   6.60   7.20   21.00   28.00       -
ทหารไทย                     7.675   6.775   7.40   28.00   28.00     18.00
ยูโอบี                       7.70   7.15   8.00   28.00   28.00     18.00
ซีไอเอ็มบี ไทย                   7.50   7.00   7.875   28.00   28.00     18.00
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)              8.10   7.85     -   15.00   15.00       -
ธนชาต                      7.425   6.65   7.75   15.75   18.00  9.90-18.00
ทิสโก้                       8.10   7.85   12.75   36.00   36.00       -
เมกะ สากลพาณิชย์                  8.00   7.25   8.00   12.00   15.00       -
เกียรตินาคิน                    7.70   7.15   7.90   28.00   28.00       -
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                  7.65   7.025   7.75   18.00   18.00       -
ไอซีบีซี (ไทย)                   7.675   7.15   8.125   21.00   21.00     18.00
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย                8.65   8.47   9.05   35.00   36.00       -
แห่งประเทศจีน(ไทย)                 8.50   6.50   7.75   12.75   22.25     18.00
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)        8.25   8.25     -   25.00   25.00       -
ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย)             9.875   6.50   8.50   15.00   15.00       -
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ       7.8018  6.9984  8.0462  22.4589  24.025     18.00

* ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2548 ไม่รวมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

"-" หมายถึง ไม่มีบริการสำหรับธุรกรรมนี้

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ