ข่าวอินโฟเควสท์
07:43 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 17 ก.ย. 62   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562 ดัง…
07:42 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 17 ก.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
07:41 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 17 ก.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนส…
07:41 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ้นวันที่ 17 ก.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562 ดังนี้ (หน่วย:…
07:40 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Precious Metal Futures สิ้นวันที่ 17 ก.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: …

ตารางประมาณการเศรษฐกิจปี 62 ณ เดือน ส.ค.62 ของสภาพัฒน์

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 10:09:33 น.
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ ปี 2562

ข้อมูลจริง ประมาณการปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ณ 18 ก.พ.62 ณ 21 พ.ค.62 ณ 19 ส.ค.62 อัตราการขยายตัวของ GDP 4.0 4.1 3.5-4.5 3.3-3.8 2.7-3.2 การลงทุนรวม 1.8 3.8 5.1 4.5 3.8 เอกชน 2.9 3.9 4.7 4.5 3.7 รัฐ -1.2 3.3 6.2 4.5 4.0 การบริโภคเอกชน 3.0 4.6 4.2 4.2 4.2 การอุปโภคภาครัฐบาล 0.1 1.8 2.2 2.2 2.2 ส่งออกสินค้า (%) 9.5 7.5 4.1 2.2 -1.2 นำเข้าสินค้า (%) 13.2 13.7 6.1 3.5 -1.6 ดุลการค้า (พันล้านเหรียญฯ) 32.6 22.4 20.0 19.9 23.0 ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) 9.7 6.4 6.2 5.9 5.9 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%) 0.7 1.1 0.5 - 1.5 0.7-1.2 0.7-1.2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง