"กรุงเทพธนาคม"เตรียมเปิดให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเข้าร่วมโครงการท่อสายสื่อสาร หวังได้รับความร่วมมือจากทุกค่าย

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday September 18, 2019 07:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดเผยว่า การประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา ทางกรุงเทพธนาคม ได้ยึดถือแนวทางการเปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายได้เข้าใช้บริการท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน โดยบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงข่ายท่อร้อยสายด้วยตนเอง ไม่ได้เป็นการให้สิทธิ์หรือผูกขาดหรือร่วมลงทุนกับผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ

ทั้งนี้ ยึดถือประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม (ประกาศฯ) เป็นหลักในการดำเนินการมาตลอดนั้น แต่เมื่อทางผู้รับใบอนุญาตมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า การประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอของกรุงเทพธนาคม จะเป็นการผูกพันให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเข้าทำสัญญาใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร เป็นเหตุให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นไม่เข้ามายื่นความประสงค์

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณะและเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ ป้องกันข้อครหาที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเร็ว ตามที่กรุงเทพธนาคมและกสทช.มีความประสงค์ตรงกัน จึงเตรียมส่งหนังสือสอบถามไปยังผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกรายอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอทราบปริมาณความจุของท่อร้อยสายที่แต่ละรายประสงค์ใช้งาน

โดยยึดหลักการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ปฏิบัติมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้รับใบอนุญาตทุกรายสามารถเข้ารับบริการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทุกราย พร้อมจัดทำข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารและเงื่อนไขในเชิงพาณิชย์และเทคนิคที่ชัดเจน เพื่อหารือร่วมกับกสทช.ร่วมกันกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารในอัตราที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ

นายกิติศักดิ์ กล่าวด้วยว่า การแจ้งไปยังผู้รับใบอนุญาตครั้งใหม่นี้จะกำหนดระยะเวลาตามกฎระเบียบของกสทช.โดยเปิดให้จัดทำรายละเอียดเสนอเข้ามาภายในระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้กรุงเทพธนาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมของตนเอง จะให้ความร่วมมือในจัดการสายสื่อสารรกรุงรังที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาจนถึงทุกวันนี้

"ยืนยันว่า โครงการนี้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงข่ายท่อร้อยสายด้วยตนเอง ไม่ได้เป็นการให้สิทธิ์หรือผูกขาดหรือร่วมลงทุนกับผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ ซึ่งยึดถือประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม เป็นหลักในการดำเนินการมาโดยตลอด" นายกิติศักดิ์ กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ