พาณิชย์ เตือนผู้นำเข้าเร่งแจ้งคืนปริมาณโควตาสินค้าเกษตร 10 รายการตามความตกลง WTO-TAFTA-TNZCEP ภายใน 31 ธ.ค.

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday October 8, 2019 11:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ เตือนผู้นำเข้าเร่งแจ้งคืนปริมาณโควตาสินค้าเกษตร 10 รายการตามความตกลง WTO-TAFTA-TNZCEP ภายใน 31 ธ.ค.

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการค้าต่างประเทศได้ดำเนินการจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรตามความตกลง WTO TAFTA และ TNZCEP ปี 2562 สำหรับสินค้าเกษตร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ชา พริกไทย ลำไยแห้ง เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื้อมะพร้าวแห้ง มะพร้าวและมะพร้าวฝอย น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว และมันฝรั่ง ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดระยะเวลาการนำเข้าในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ หากผู้ได้รับจัดสรรคาดว่าจะใช้ปริมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ถึง 95% สามารถแจ้งคืนปริมาณที่ไม่ใช้พร้อมแจ้งเหตุผลความจำเป็นต่อกรมการค้าต่างประเทศก่อนการจัดสรรครั้งต่อไปได้ โดยสามารถแจ้งคืนปริมาณที่ไม่ใช้ ครั้งที่ 2 สำหรับสินค้าเกษตรตามความตกลง WTO TAFTA และ TNZCEP 10 รายการข้างต้น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลง WTO, TAFTA และ TNZCEP ได้กำหนดให้ผู้ได้รับจัดสรรต้องใช้ปริมาณที่ได้รับการจัดสรรในปริมาณไม่น้อยกว่า 95% หากน้อยกว่าปริมาณที่กำหนด จะนำปริมาณที่ใช้ไม่ถึงไปหักออกจากปริมาณที่ได้รับจัดสรรในปีถัดไป กรมฯ จึงข้อเน้นย้ำให้ผู้นำเข้าแจ้งคืนปริมาณโควต้าที่ไม่ใช้ภายในสิ้นปีนี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ