(เพิ่มเติม) กฟผ.เดินหน้านำเข้า LNG เตรียมออก TOR ให้เสนอราคาปลายต.ค. หลังขึ้นทะเบียนผู้ผ่านคุณสมบัติแล้ว 40 ราย

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday October 22, 2019 16:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

(เพิ่มเติม) กฟผ.เดินหน้านำเข้า LNG เตรียมออก TOR ให้เสนอราคาปลายต.ค. หลังขึ้นทะเบียนผู้ผ่านคุณสมบัติแล้ว 40 ราย

นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.เตรียมนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากตลาดจร (Spot) จำนวนไม่เกิน 2 แสนตัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยได้ออกเอกสารประกาศเชิญชวนการนำเข้า LNG แบบตลาดจร คัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ค้าหรือผู้ผลิต LNG เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ผ่านคุณสมบัติครบถ้วนจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย และมีแผนจะออกเอกสารเชิญชวนให้เสนอราคาประมาณปลายเดือนนี้ เพื่อให้ทันต่อกำหนดนำเข้าล็อตแรกในเดือนธันวาคม 2562

กฟผ.จะนำ LNG ดังกล่าวมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ หน่วยที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ โรงไฟฟ้าวังน้อย หน่วยที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงไฟฟ้าบางปะกง หน่วยที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ ที่ประชุมกบง. เมื่อวานนี้ (21 ต.ค.) ได้รับทราบแนวทางการทดลองนำเข้า LNG แบบตลาดจร ของกฟผ. ซึ่งเป็นไปตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่มอบหมายให้ กฟผ. นำเข้า LNG แบบตลาดจร ปริมาณไม่เกิน 2 แสนตัน เพื่อทดสอบระบบการแข่งขันเสรีในกิจการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งได้สรุปแนวทางและปริมาณการนำเข้าที่เหมาะสม 2 ลำเรือ ลำเรือละ 65,000 ตัน

โดย กบง.ได้กำหนดช่วงเวลาการนำเข้าลำแรกประมาณเดือนธันวาคม 2562 และลำที่ 2 ประมาณเดือนเมษายน 2563 เพื่อทดสอบระบบ ทั้งช่วงความต้องการ LNG ในตลาดโลกสูง (peak) คือ เดือนธันวาคม ซึ่งจะทำให้เห็นผลกระทบค่าไฟ และแนวทางบริหารคลังและท่อในช่วง peak ด้วย และในช่วงความต้องการ LNG ในตลาดโลกต่ำ (Off-peak) คือ เดือนเมษายน เพื่อให้การพิจารณาข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกิดความรอบคอบครบถ้วน

นอกจากนี้ กบง. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ กฟผ. นำผลการนำเข้า LNG ลำแรก รายงานแก่ กบง. เพื่อรับทราบผลกระทบจากการดำเนินการ รวมถึงเปรียบเทียบต้นทุนค่าไฟฟ้า ให้ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าน้อยที่สุด

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการ กฟผ. กล่าวว่า การนำเข้า LNG แบบตลาดจรของกฟผ. จะเป็นการทดสอบระบบการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ (TPA) ซึ่งเป็นตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยกฟผ.ได้ดำเนินการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้ค้าที่มีคุณสมบัติสามารถเสนอราคาต่อ กฟผ. และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดหา LNG แบบตลาดจร เสร็จแล้ว คาดว่าจะสามารถออกเอกสารเชิญชวนผู้ค้าหรือผู้ผลิต LNG ซึ่งรวมปตท. เทรดดิ้งด้วย ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ส่วนการเจรจาหาข้อยุติในการนำเข้า LNG กับบริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี จำกัด ที่เป็นผู้ชนะประมูลนำเข้า LNG ตามสัญญาของกฟผ.ก่อนหน้านี้นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยยังไม่มีข้อสรุป ซึ่งต้องพิจารณาถึงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย โดยกฟผ.เป็นผู้รับนโยบายมาปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ก่อนหน้านี้ กฟผ. ได้ดำเนินการประมูลจัดหาเพื่อนำเข้า LNG ตามสัญญามาใช้ในโรงไฟฟ้าของตนเองในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตัน/ปี ซึ่งเป็นไปตามมติกพช. โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 กฟผ. ได้คัดเลือกบริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ชนะประมูลจัดหาและนำเข้า LNG ให้กับ กฟผ.ปริมาณ 1.2 ล้านตัน/ปี จากผู้ยื่นข้อเสนอแข่งขันด้านราคาจำนวน 12 ราย แต่ต่อมาที่ประชุมกบง.เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 มีมติให้กฟผ. จัดซื้อ LNG แบบตลาดจร สำหรับการทดลองระบบการแข่งขันเพียง 1-2 ล็อต แทนการนำเข้าตามสัญญา

เนื่องจากสถานการณ์ LNG ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป โดยราคา LNG ตลาดจร ปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่ระดับ 4 เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียู ซึ่งเป็นสัญญาณว่าในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า แนวโน้ม LNG จะมีราคาลดลง ขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นตามที่คาดการณ์ ดังนั้น ความจำเป็นในการนำเข้า LNG มีแนวโน้มเปลี่ยนไปจากเดิม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ