(เพิ่มเติม) กฟผ.เดินหน้านำเข้า LNG เตรียมออก TOR ให้เสนอราคาปลายต.ค. หลังขึ้นทะเบียนผู้ผ่านคุณสมบัติแล้ว 40 ราย

ข่าวเศรษฐกิจ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 16:02 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.เตรียมนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากตลาดจร (Spot) จำนวนไม่เกิน 2 แสนตัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยได้ออกเอกสารประกาศเชิญชวนการนำเข้า LNG แบบตลาดจร คัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ค้าหรือผู้ผลิต LNG เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ผ่านคุณสมบัติครบถ้วนจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย และมีแผนจะออกเอกสารเชิญชวนให้เสนอราคาประมาณปลายเดือนนี้ เพื่อให้ทันต่อกำหนดนำเข้าล็อตแรกในเดือนธันวาคม 2562 กฟผ.จะนำ LNG ดังกล่าวมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ หน่วยที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ โรงไฟฟ้าวังน้อย หน่วยที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงไฟฟ้าบางปะกง หน่วยที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา

(เพิ่มเติม) กฟผ.เดินหน้านำเข้า LNG เตรียมออก TOR ให้เสนอราคาปลายต.ค. หลังขึ้นทะเบียนผู้ผ่านคุณสมบัติแล้ว 40 ราย

ทั้งนี้ ที่ประชุมกบง. เมื่อวานนี้ (21 ต.ค.) ได้รับทราบแนวทางการทดลองนำเข้า LNG แบบตลาดจร ของกฟผ. ซึ่งเป็นไปตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่มอบหมายให้ กฟผ. นำเข้า LNG แบบตลาดจร ปริมาณไม่เกิน 2 แสนตัน เพื่อทดสอบระบบการแข่งขันเสรีในกิจการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งได้สรุปแนวทางและปริมาณการนำเข้าที่เหมาะสม 2 ลำเรือ ลำเรือละ 65,000 ตัน

โดย กบง.ได้กำหนดช่วงเวลาการนำเข้าลำแรกประมาณเดือนธันวาคม 2562 และลำที่ 2 ประมาณเดือนเมษายน 2563 เพื่อทดสอบระบบ ทั้งช่วงความต้องการ LNG ในตลาดโลกสูง (peak) คือ เดือนธันวาคม ซึ่งจะทำให้เห็นผลกระทบค่าไฟ และแนวทางบริหารคลังและท่อในช่วง peak ด้วย และในช่วงความต้องการ LNG ในตลาดโลกต่ำ (Off-peak) คือ เดือนเมษายน เพื่อให้การพิจารณาข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกิดความรอบคอบครบถ้วน

นอกจากนี้ กบง. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ กฟผ. นำผลการนำเข้า LNG ลำแรก รายงานแก่ กบง. เพื่อรับทราบผลกระทบจากการดำเนินการ รวมถึงเปรียบเทียบต้นทุนค่าไฟฟ้า ให้ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าน้อยที่สุด

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการ กฟผ. กล่าวว่า การนำเข้า LNG แบบตลาดจรของกฟผ. จะเป็นการทดสอบระบบการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ (TPA) ซึ่งเป็นตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยกฟผ.ได้ดำเนินการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้ค้าที่มีคุณสมบัติสามารถเสนอราคาต่อ กฟผ. และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดหา LNG แบบตลาดจร เสร็จแล้ว คาดว่าจะสามารถออกเอกสารเชิญชวนผู้ค้าหรือผู้ผลิต LNG ซึ่งรวมปตท. เทรดดิ้งด้วย ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ส่วนการเจรจาหาข้อยุติในการนำเข้า LNG กับบริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี จำกัด ที่เป็นผู้ชนะประมูลนำเข้า LNG ตามสัญญาของกฟผ.ก่อนหน้านี้นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยยังไม่มีข้อสรุป ซึ่งต้องพิจารณาถึงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย โดยกฟผ.เป็นผู้รับนโยบายมาปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ก่อนหน้านี้ กฟผ. ได้ดำเนินการประมูลจัดหาเพื่อนำเข้า LNG ตามสัญญามาใช้ในโรงไฟฟ้าของตนเองในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตัน/ปี ซึ่งเป็นไปตามมติกพช. โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 กฟผ. ได้คัดเลือกบริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ชนะประมูลจัดหาและนำเข้า LNG ให้กับ กฟผ.ปริมาณ 1.2 ล้านตัน/ปี จากผู้ยื่นข้อเสนอแข่งขันด้านราคาจำนวน 12 ราย แต่ต่อมาที่ประชุมกบง.เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 มีมติให้กฟผ. จัดซื้อ LNG แบบตลาดจร สำหรับการทดลองระบบการแข่งขันเพียง 1-2 ล็อต แทนการนำเข้าตามสัญญา

เนื่องจากสถานการณ์ LNG ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป โดยราคา LNG ตลาดจร ปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่ระดับ 4 เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียู ซึ่งเป็นสัญญาณว่าในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า แนวโน้ม LNG จะมีราคาลดลง ขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นตามที่คาดการณ์ ดังนั้น ความจำเป็นในการนำเข้า LNG มีแนวโน้มเปลี่ยนไปจากเดิม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ