ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ ออกตามความในพ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 16:38 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 รวม 3 ฉบับ ดังนี้ 1.ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดราคาประเมิน การจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน พ.ศ. .... 2.ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดราคาประเมินห้องชุดและการจัดทำบัญชีราคาประเมินห้องชุด พ.ศ. .... 3.ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการปรับปรุงราคาประเมินทรัพย์สิน ในกรณีที่ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด แตกต่างจากราคาประเมินในบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน พ.ศ. ....

โดยมีสาระสำคัญเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาประเมิน การจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด และการปรับปรุงราคาประเมินทรัพย์สินในกรณีที่ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดแตกต่างจากราคาประเมินในบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน

สำหรับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คือ จะได้รับการประเมินทรัพย์สินที่มีมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม, ได้รับความเป็นธรรม อีกทั้งมีแนวทางปฏิบัติในการคัดค้านการกำหนดราคาประเมินทรัพย์สินที่ชัดเจน และ สามารถเข้าถึงราคาประเมินทรัพย์สินได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

"ร่างกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับนี้ เป็นการออกกฎหมายลำดับรองเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นี้" น.ส.รัชดา กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ