มท.จี้ อปท.สรุปงบลงทุนโรงไฟฟ้าขยะชุมชนคาดกำหนดอัตรารับซื้อแบบ FIT

ข่าวเศรษฐกิจ Friday April 16, 2021 13:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 13 จังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เจ้าของโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ รมว.มหาดไทย เห็นชอบโครงการไว้ แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโครงการดังกล่าว ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จะตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการของ อปท. เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในพิจารณากำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FIT)

สำหรับการตรวจสอบครั้งนี้ เกิดขึ้นภายหลังจากที่ต้นปี 64 กระทรวงหาดไทย ได้ขอให้ อปท.เจ้าของโครงการฯ ให้ดำเนินการคัดเลือกเอกชนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 18 เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน ที่จะพิจารณากำหนดนโยบายการจัดหาไฟฟ้าตามโครงการดังกล่าว

รายงานข่าวระบุว่า การตรวจสอบครั้งใหม่นี้ มุ่งไปที่ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโครงการฯ ทั้งรายละเอียดต้นทุน ประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์และเครื่องจักร ระบบรับและป้อนขยะมูลฝอย ระบบเผาไหม้ ระบบผลิตพลังงาน ระบบควบคุมมลพิษ ระบบไฟฟ้า ระบจัดการเถ้าหนักเถ้าเบา ระบบบ่อพักขยะ พักน้ำเสีย ระบบเชื้อเพลิงเสริม ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังให้ตรวจสอบสมมติฐานทางการเงินโรงไฟฟ้าขยะ อปท. เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าจำกัดขยะ (บาท/ตัน) สัดส่วนหนี้/เงินลงทุน ระยะเวลาเงินกู้ อัตราเงินเฟ้อ ผลตอบแทนโครงการและผู้ลงทุน ฯลฯ

สำหรับ 13 จังหวัด ที่ รมว.มหาดไทย เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กพพ.) อนุมัติจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ได้แก่ ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ชุมพร เชียงใหม่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช มหาสารคาม ยะลา ราชบุรี สงขลา สมุทรปราการ สระแก้ว สุโขทัย และอุดรธานี

ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้รับการสนับสนุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท. จากกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการเพิ่มเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนเพิ่มเติม ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (Power Development Plan : PDP 2015) และจะดำเนินการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับพื้นที่กำจัดขยะของกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ทั้ง 324 กลุ่ม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันเพื่อกำหนดในแผน PDP ต่อไป

สำหรับแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนนั้น ได้มีการแบ่งบทบาทกันระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทย โดย กระทรวงพลังงานจะเป็นผู้จัดทำแผนและกำหนดนโยบาย รวมทั้งแนวทางการรับซื้อ เพื่อให้ กกพ. ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าตามนโยบาย แต่ในส่วนการพิจารณาคัดเลือกว่าเอกชนรายใดจะได้สิทธิขายไฟฟ้าเข้าระบบนั้นเป็นบทบาทของกระทรวงมหาดไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ