ส.อ.ท. เดินหน้า Energy Points เฟส 3 ส่งเสริม SME อนุรักษ์พลังงาน

ข่าวเศรษฐกิจ Friday December 17, 2021 11:25 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวว่า ประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ แม้สถิติการใช้พลังงานของประเทศในปีที่ผ่านมาจะมีแนวโน้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายผันผวนในทิศทางลดลง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่หลังจากนี้ทุกภาคส่วนกำลังฟื้นฟูกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ หากยังมีพฤติกรรมการใช้พลังงานแบบเดิมจะส่งผลให้มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องนำเข้าพลังงานมากขึ้น ทุกภาคส่วนจึงควรเร่งปรับตัว โดยแนวทางที่มีส่วนช่วยได้คือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานให้ประหยัดมากขึ้น หรือการปรับปรุงใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมที่เป็นภาคส่วนที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูง มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่คือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานน้อย เนื่องจากประสบปัญหาการขาดเงินทุน, บุคลากร และความรู้ความเข้าใจที่จะดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน SMEs จึงสนับสนุนให้มีโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points) ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง รวมถึงพิจารณานำแนวทางส่งเสริมต่างๆ ของโครงการ Energy Points ไปปรับใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป

นายอำนาจ ยะโสธร ประธานคณะทำงานโครงการ Energy Points 3 กล่าวว่า โครงการในเฟสที่ 1 และ 2 ดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ รวมมากกว่า 1,300 แห่ง และดำเนินการอนุรักษ์พลังงานจนสามารถประหยัดต้นทุนด้านพลังงานให้กับ SMEs ได้รวมกว่า 257 ล้านบาท รวมถึงมีผู้ประกอบการจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการล่วงหน้ามาที่สถาบันพลังงานฯ จนเป็นที่มาของการดำเนินโครงการ Energy Points เฟสที่ 3 นี้ ซึ่งแสดงถึงสภาพปัญหาด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังคงต้องการการส่งเสริมด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างจริงจัง

โดยเมื่อได้รับ Energy Point แล้ว สามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงาน ต่างๆ อาทิเช่น การอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และเงินทุนสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดถึง 3 แสนบาทต่อนิติบุคคล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ