พาณิชย์ เพิ่มศักยภาพ SME ไทยอย่างยั่งยืน พร้อมปรับตัวสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday August 24, 2022 15:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ความยั่งยืน เป็นกิจกรรมที่กรมฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทย และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการไทย รวมทั้งตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมฯ ได้ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ในการนำร่องยกระดับผู้ประกอบการไทย เน้นเตรียมความพร้อมด้านการค้า สร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด BCG Economy Model และธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

"กรมฯ หวังว่าผู้ประกอบการ SME ในกลุ่ม BCG Heroes และผู้ประกอบที่มีศักยภาพ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางการค้าของประเทศในอนาคต เป็นธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ ช่วยขับเคลื่อนและเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ต่อไป" นายเอกฉัตร กล่าว

ด้าน น.ส.ประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ BCG Heroes และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือ เกิดองค์ความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจภายใต้แนวคิด BCG Economy Model และการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ โดยกิจกรรมในพื้นที่ภาคกลาง จัดระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 (3 วัน) และในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 (3 วัน)

โดยตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม ผู้ประกอบการ จำนวน 17 บริษัท (ผู้ประกอบการกลุ่ม BCG Heroes 10 บริษัท ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 7 บริษัท) จะได้รับการอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่ 1 "โอกาสส่งออกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" เป็นการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จาก นายอมรพล หุวะนันท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Moreloop startup Thailand

หลักสูตรที่ 2 "การจัดการธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่" เป็นการอบรมเชิงบรรยาย จาก รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรที่ 3 "การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดที่เกี่ยวกับ BCG การเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียว"

หลักสูตรที่ 4 "ที่มา หลักการ การขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.)"

หลักสูตรที่ 5 "หลักการพื้นฐานและแนวคิดการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์"

โดยหลังจากจัดกิจกรรมครบทั้ง 5 หลักสูตร ในพื้นที่ภาคกลางแล้ว จะดำเนินการจัดกิจกรรมแก่กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ