ยูอาร์ซี ประเทศไทย คว้ามาตรฐาน FSSC 22000 Certificate การันตีการผลิตสินค้า

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 1, 2022 09:40 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ยูอาร์ซี ประเทศไทย คว้ามาตรฐาน FSSC 22000 Certificate การันตีการผลิตสินค้า

ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหารหรือ FSSC 22000 Certificate ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก ตอกย้ำเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารและขนมคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ รองประธานกรรมการและผู้จัดการทั่วไปประเทศไทย ลาว และกัมพูชา บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ารับมาตรฐาน FSSC 22000 จากนายสุเมธ หุดินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับการได้รับมาตรฐานการผลิตสินค้าระดับสากลอย่าง FSSC 22000 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทฯ และสอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กรที่ยึดถือมาตลอดเพื่อ "ส่งมอบความสุขให้กับทุกคน ด้วยอาหารที่มีคุณภาพ" ขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล (Jack'n Jill) ผ่านผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น ฟันโอ, ทิวลี่, โรลเลอร์ โคสเตอร์, ครีมโอ, โลซาน, ดิวเบอร์รี่, ไดนาไมท์ และ ลัช เป็นต้น

"การได้รับรองระบบ FSSC 22000 เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ยูอาร์ซี ในการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตขนมที่มีมาตรฐานระดับโลก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกกระบวนการผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ อร่อย สะอาด และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค" นายฐานันท์ กล่าว

นอกจากนี้ ยูอาร์ซี ยังมุ่งมั่นพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบกลาง หรือ Central Laboratory จนได้รับการรับรองระบบ ISO17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สมป.) ครอบคลุมทั้งห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านเคมี ด้านจุลชีววิทยา และด้านประสาทสัมผัส เพื่อทดสอบวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูป โดยปัจจุบัน ได้รับการรับรองทั้งสิ้น 33 รายการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการันตีผลการทดสอบ หรือ Testing Accuracy เพื่อสนับสนุนระบบความปลอดภัยของสินค้าก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

นายฐานันท์ กล่าวอีกว่า การได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร FSSC22000 เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท ภายใต้โครงการ UR Green เพื่อสานเป้าหมายสำคัญในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & Wellness) ผ่าน 3 มิติ ได้แก่ UR Health and Wellness, UR Recycle และ UR Green Industry

มิติที่ 1 UR Health and Wellness คือ การมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานและการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ให้ความใส่ใจในสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการใส่ใจสังคมและชุมชนรอบข้าง

นอกจากการได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ในส่วนของพนักงาน เราให้ความใส่ใจในด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน มีการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานจนมีความปลอดภัยและมีความสอดคล้อง จนได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ISO45001 จากบริษัท Intertek ครอบคลุมทุกโรงงานผลิตและโกดังสินค้า

มิติที่ 2 UR Recycle และมิติที่ 3 UR Green Industry คือการให้ความสำคัญในการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำหลักการ 3Rs มาใช้ ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce), การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และ การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การนำขยะจากกระบวนการผลิตไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าแทนการฝังกลบ และการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจนได้รับการรับรอง ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO14001จาก บริษัท Intertek โดยครอบคลุมทุกโรงงานผลิตและโกดังสินค้าเช่นเดียวกัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ