ภาคเอกชนสหราชอาณาจักรย้ำไทยยังคงเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

ข่าวต่างประเทศ Tuesday July 1, 2014 09:36 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนำโดยนายพงศ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานอาวุโส ได้นำคณะนักธุรกิจจากบริษัทชั้นนำของไทย อาทิ กลุ่มเซ็นทรัล เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาติ กลุ่มมิตรผล กลุ่ม Sea Value ฯลฯ เยือนสหราชอาณาจักรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยกับภาครัฐและเอกชนของสหราชอาณาจักร และศึกษาลู่ทางการลงทุน/ขยายการลงทุนของไทยในสหราชอาณาจักร

ในระหว่างการเยือนสหราชอาณาจักร คณะฯ ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปจากสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย ณ กรุงลอนดอน เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร เข้าร่วมการหารือด้านการค้าและการลงทุนไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Trade and Investment Dialogue) กับผู้แทนภาครัฐของสหราชอาณาจักร นำโดยนาย Mark Kent เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และผู้แทน United Kingdom Trade and Investment (UKTI) และ U.K.-ASEAN Business Council (UKABC) เข้าร่วมการเสวนากับผู้แทนภาคเอกชน สหราชอาณาจักรกว่า ๙๐ ราย และพบกับสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นโอกาสในการย้ำความเชื่อมั่นต่อพัฒนาการการเมืองและศักยภาพทางเศรษฐกิจไทย นอกจากนั้น คณะฯ ยังได้ศึกษาดูงานและพบหารือกับภาคธุรกิจการเงิน อุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน รวมทั้งเยี่ยมชมศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของสินค้าไทยในงาน Taste of Thailand ซึ่งเป็นงานจัดแสดงอาหาร/ผลิตภัณฑ์ไทยในงาน Taste of London ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำประจำปีของมหานครลอนดอนด้วย

การเยือนของคณะฯ ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยได้รับความสนใจและตอบรับอย่างดียิ่งจากภาคส่วนต่างๆ ในสหราชอาณาจักร โดยมีภาคเอกชนสหราชอาณาจักรสนใจเข้าร่วมการเสวนา และสร้างเครือข่ายกับคณะฯ จำนวนมาก ทั้งนี้ ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนต่างย้ำในหลายโอกาสว่า แม้ฝ่ายสหราชอาณาจักรจะยังคงติดตามพัฒนาการการเมืองไทยอย่างใกล้ชิด แต่ก็ตระหนักถึงความสำคัญของไทยในฐานะหุ้นส่วนด้านการค้าการลงทุนและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในฐานะที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองในอาเซียน และการเป็นประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงย้ำเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมสายสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุนกับไทยอย่างใกล้ชิดต่อไป

ในโอกาสนี้คณะฯ ของไทยได้ย้ำความเชื่อมั่นของภาคเอกชนต่อพัฒนาการเชิงบวกในประเทศไทย และบรรยากาศด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งชี้แจงมาตรการ/นโยบายด้านเศรษฐกิจเชิงรุกที่เปิดโอกาสสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การรื้อฟื้นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการชำระเงินโครงการจำนำข้าวแก่เกษตรกรซึ่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ นับเป็นการเพิ่มความมั่นใจ และสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชนสหราชอาณาจักรแสดงความกระตือรือร้นที่จะสานต่อพลวัตด้านการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

นอกจากนั้น การเยือนสหราชอาณาจักรของคณะฯ ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน สหราชอาณาจักร โดยนายปิยบุตร ชลวิจารณ์ รองประธานหอการค้า รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนคณะฯ ได้ให้สัมภาษณ์แก่สำนักข่าว Financial Times และ The Economist เกี่ยวกับผลสำเร็จของการเยือนสหราชอาณาจักรของคณะฯ ความมั่นใจของภาคเอกชนไทยและภาคเอกชนสหราชอาณาจักรต่อพัฒนาการในประเทศไทย และความเข้มแข็ง/ความสามารถในการปรับตัวของเศรษฐกิจไทย

--กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ