ประเทศไทยกับกัมพูชาขยายความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงทางบกและทางรางระหว่างกัน

ข่าวต่างประเทศ Monday April 22, 2019 11:43 —กระทรวงการต่างประเทศ

ประเทศไทยกับกัมพูชาจะมีเส้นทางติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกันทางถนนและทางรถไฟเพิ่มขึ้นอีก ๒ เส้นทาง คือที่สะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท) สำหรับรถยนต์ และเส้นทางรถไฟ ไทย – กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนและการขนส่งสินค้าระหว่างทั้งสองประเทศ

ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานร่วมกับสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในพิธีฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท) ที่จังหวัดสระแก้ว เชื่อมกับจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา และพิธีส่งมอบรถดีเซลรางจำนวน ๔ คัน ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงแล้วและเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในประเทศไทยให้กับกัมพูชา

สะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชาเป็นสะพานข้ามแดนไทย - กัมพูชาสำหรับรถยนต์ที่มีความยาวที่สุด มีความยาว ๖๒๐ เมตร มูลค่า ๑๗๐ ล้านบาท ข้ามคลองพรมโหดซึ่งเป็นเขตแดนไทย-กัมพูชา ก่อสร้างโดยความช่วยเหลือจากประเทศไทย ขั้นตอนต่อไปเป็นการพัฒนาถนนฝั่งกัมพูชาเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวสะพาน การก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านของทั้งสองประเทศ และการยกระดับพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อใช้ช่องทางดังกล่าวเข้า – ออกได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี ๒๕๖๕

ส่วนการลงนามความตกลงการเดินรถไฟระหว่างไทยกับกัมพูชา เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเดินรถไฟร่วมกัน โดยในอนาคตกัมพูชาจะก่อสร้างสถานีรถไฟระหว่างประเทศที่บริเวณบ้านสตึงบท เพื่อใช้เป็นสถานีในการทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรต่อไป

ในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรีสองฝ่ายจะหารือกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย – กัมพูชาในด้านต่าง ๆ ด้วย ไทยกับกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก เป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง และจะฉลองการครบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๓

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ