กระทรวงการต่างประเทศร่วมสนับสนุนเยาวชนเป็นตัวแทนแข่งขันวิชาการในต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 15:31 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และคณะครูจากโรงเรียนสตรีระนองที่ได้นำ นางสาวยลฤดี ปิยะทัต นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง มาทำหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ในรายการ Genius Olympiad ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางสาวยลฤดี ปิยะทัต กล่าวหลังได้รับหนังสือเดินทางว่า ดีใจและปลื้มใจที่ได้รับหนังสือเดินทางเล่มแรกในชีวิตและขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการทำหนังสือเดินทาง โดยจะเดินทางไปดำเนินการขั้นตอนการขอการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยต่อไป และจะมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่เพื่อนำชื่อเสียงกลับมายังประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ได้ออกหนังสือเดินทางให้กับนางสาวน้ำผึ้ง ปัญญา นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันดีงามระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดระนอง ในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ