ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคู่สมรสรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และรัฐมนตรีประเทศคู่เจรจา เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)

ข่าวต่างประเทศ Monday August 5, 2019 13:32 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคู่สมรสรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีประเทศคู่เจรจาจำนวน 6 ประเทศ ประกอบด้วย นางเหวียน เหงียต งา ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดาติน นอร์ลิน ชัมซุล บะฮ์รี ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย นางลวิน ลวิน มาน ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มาดามมาเรีย เลาเดส บี โลกซิน ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นางจอย บาลากริชนัน ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และนางซูซาน ปอมเปโอ ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการคู่สมรสในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๒ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ

คณะคู่สมรสรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีประเทศคู่เจรจาต่างมีความประทับใจที่ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูล

ด้านอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้านแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การดูแลของสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะคู่สมรสฯ ได้ชมนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำและดิน ซึ่งช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ประเทศไทยเป็น “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” โดยรัฐบาลไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยคือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสืบสานตำรับอาหารไทย

คณะคู่สมรสฯ ต่างแสดงความสนใจและเพลิดเพลินกับนิทรรศการแบบ Interactive เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารไทย ตำรับรสไทยแท้ และอาหารไทยที่ขึ้นชื่อในภาคต่างๆ ของประเทศไทย พร้อมทั้งได้รับทราบวิสัยทัศน์ของสถาบันอาหารในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทยและพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยไปสู่สากล รวมทั้งสร้างมาตรฐานอาหารไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคงรสชาติและเครื่องปรุงตามตำรับรสไทยแท้เพื่อส่งเสริมนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” นอกจากนี้ คณะคู่สมรสฯ ยังได้ชมการสาธิตการทำ “ผัดไทย” ซึ่งเป็นอาหารริมทาง (street food) ที่มีชื่อเสียงของไทย และมีโอกาสร่วมกิจกรรม workshop การประกอบอาหารไทยตามตำรับรสไทยแท้ในเมนู “ต้มยำกุ้ง” ซึ่งคู่สมรสฯ ได้ลิ้มลองในงานเลี้ยงอาหารค่ำ (Gala Dinner) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และภริยา เป็นเจ้าภาพ

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะคู่สมรสฯ ณ ศาลาริมน้ำ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ