งานเปิดตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “A Legacy for All” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ข่าวต่างประเทศ Monday July 25, 2022 14:30 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเปิดตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ภาษาอังกฤษ เรื่อง ?A Legacy for All? ซึ่งได้รวบรวมบทความที่เผยแพร่ระหว่างปี ๒๕๖๓ ? ปัจจุบัน เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์และสังคมไทย รวมทั้งในการพัฒนาประเทศ โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ผู้แทนโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง คณะทูตานุทูต และองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานประมาณ ๔๐ คน โดย e-book ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กล่าวถึงบทบาทของกรมสารนิเทศในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการต่างประเทศ และข้อมูลของหนังสือ e-book ที่รวบรวมเรื่องเล่าจากมุมมองและประสบการณ์ของผู้เขียนแต่ละท่าน สะท้อนบทบาทของสถาบันด้านการพัฒนาประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของสังคมไทย รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยผู้เขียนบทความหลายท่านได้มีส่วนร่วมในการถวายงานในโครงการพระราชดำริที่ทรงคุณค่าต่อชีวิตชุมชมไทยในหลายพื้นที่ เน้นย้ำภาพของการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และประธานคณะทำงานจัดทำบทความใน e-book ได้กล่าวขอบคุณผู้เขียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนข้อมูล และข้อคิดเห็นในการจัดบทความ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้จัดส่งบทความดังกล่าวให้สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศเหล่านั้น โดยบทความทั้ง ๑๘ บทความใน ebook ฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่างปลายปี ๒๕๖๓ ? กลางปี ๒๕๖๕ และได้รับการเผยแพร่ในสื่อต่างประเทศมากกว่า ๒๐ แห่ง ใน ๑๕ ประเทศ และ ๑ เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ออสเตรีย บังกลาเทศ เบลเยียม กัมพูชา จีน กรีซ อิตาลี ญี่ปุ่น จอร์แดน คูเวต ปากีสถาน ศรีลังกา แอฟริกา สาธารณรัฐเกาหลี ติมอร์เลสเต และฮ่องกง

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานผู้จัดทำ e-book กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงภาพรวมของ e-book ว่า เนื้อหาส่วนใหญ่มิใช่เรื่องใหม่ แต่ถือเป็นโอกาสทบทวนวาระสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย สะท้อนแนวคิดและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาไปสู่อนาคต โดยบทความหลายเรื่อง อาทิ เรื่อง โคก หนอง นา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการกำลังใจ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุ่มเปราะบาง รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจากปัจจัยภายใน ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีในหลายประเทศ

สามารถชมได้ที่ https://info.mfa.go.th/th/page/e-book

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ