ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย

ข่าวต่างประเทศ Monday August 8, 2022 14:59 —กระทรวงการต่างประเทศ

ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และดาโตะ ซรี ไซฟุดดิน อับดุลละฮ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย เป็นประธานร่วมของการประชุมฯ

การประชุมฯ ในครั้งนี้จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก ?เสริมสร้างความยืดหยุ่นฟื้นตัวได้ในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย? เพื่อสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยและมาเลเซียจะร่วมกันวางยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางการเพิ่มพูนความร่วมมือในการส่งเสริมความยืดหยุ่นและความสามารถในการฟื้นตัวของทั้งสองประเทศจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และเพื่อรับมือความท้าทายอื่น ๆ โดยการประชุมฯ จะเน้นหารือแนวทางร่วมมือเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายในการ (๑) ปกป้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้น (protection) เพื่อให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกประเภท (๒) การนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง (prosperity) เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้โอกาสในการสร้างความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประชาชน และ (๓) การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน (partnership) ระหว่างกันในทุกระดับ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

ในช่วงระหว่างการเยือนไทยในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียยังมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ