กระทรวงการต่างประเทศ บีโอไอ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ SCG จุฬาฯ ผนึกกำลังจัดตั้ง Thailand-Nordic Countries Innovation Unit เพื่อเจาะลึกความร่วมมือด้านนวัตกรรม

ข่าวต่างประเทศ Thursday September 8, 2022 13:32 —กระทรวงการต่างประเทศ

ภูมิภาคนอร์ดิก โดยเฉพาะสวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ และฟินแลนด์ เป็นที่รู้จักกันดีในระดับโลก ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษา คุณภาพชีวิต และความยั่งยืน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยใน ๔ ประเทศ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เห็นถึงศักยภาพในด้านนี้ จึงร่วมกันจัดตั้ง Thailand-Nordic Countries Innovation Unit หรือ TNIU เพื่อเป็นกลไกเฉพาะด้านส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคนอร์ดิก

TNIU เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ตอบโจทย์ความต้องการของไทยในการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy ที่เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศในนอร์ดิกสามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้

TNIU จะทำหน้าที่หลัก ๓ ด้าน ได้แก่ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ผ่านการจัดกิจกรรม webinar และการให้ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊กเพจและเว็บไซต์ของ TNIU ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจและการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและภาคประชาสังคมในด้านนวัตกรรม

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวในช่วงพิธีเปิดตัว TNIU เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ว่า TNIU จะเป็นเครื่องมือสำหรับทั้งไทยและประเทศในนอร์ดิกในการร่วมมือกันนำนวัตกรรมมาใช้ฝ่าวิกฤติและความท้าทายต่าง ๆ สร้างโอกาสในการลงทุนและพันธมิตรด้านนวัตกรรมทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ทำให้กิจกรรมของ TNIU ส่งผลต่อทั้งสังคม

ในการนี้ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศ.ดร. เกวลี ฉัตรดรงค์ รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์นวัตกรรมและพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และนายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ร่วมลงนามในเอกสารประกาศเจตนารมย์ที่จะร่วมมือกับ TNIU เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคนอร์ดิกอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หน่วยงานอื่น ๆ ของทั้งไทยและประเทศในภูมิภาคนอร์ดิกที่สนใจจะเป็นพันธมิตรกับ TNIU สามารถแจ้งเจตจำนงที่จะทำงานร่วมกับ TNIU ได้ต่อไป

TNIU ได้เปิดตัวเฟซบุ๊กเพจในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างไทยและภูมิภาคนอร์ดิกอย่างต่อเนื่อง เช่น การช่วยเหลือภาคเอกชนไทยหาหุ้นส่วนในประเทศภูมิภาคนอร์ดิก การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ และการจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น

การจัดสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และการพัฒนาโครงสร้างเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของ TNIU ได้ที่ www.tniu.se หรือเฟซบุ๊กเพจของ TNIU

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ