รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ ๒๑

ข่าวต่างประเทศ Tuesday July 9, 2024 14:42 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ ๒๑ ณ กรุงออตตาวา โดยมีมาเลเซีย ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา และแคนาดา เป็นประธานร่วม โดยที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-แคนาดาภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศอีกด้วย

ไทยได้ผลักดันประเด็นเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียน-แคนาดา ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) ของอาเซียน และยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของแคนาดา เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและความกินดีอยู่ดีของประชาชนในภูมิภาค อาทิ (๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคต (๒) การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการฟื้นสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (regenerative tourism) ผ่านความร่วมมือกับศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) ที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ (๓) ความเชื่อมโยงระดับประชาชน ผ่านการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางอากาศระหว่างสองภูมิภาคและการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา

ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงฯ ยังได้พบหารือทวิภาคีกับนาย Weldon Epp รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-แคนาดา อาทิ ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน โดยเฉพาะการผลักดันให้การเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ASEAN-Canada FTA) แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๘ การท่องเที่ยว และการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกัน นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้ขอบคุณที่แคนาดาให้การสนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗ ของไทย นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงฯ ยังได้พบปะกับนาง Melanie Joly รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาในงานเลี้ยงรับรองที่แคนาดาจัดขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศอาเซียน และได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ และแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของแคนาดาที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน ซึ่งนำเสนอโดยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และนักวิชาการของแคนาดา

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ