ราคาก๊าซ LPG วันที่ 22 มีนาคม 2561

ข่าวเศรษฐกิจ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 07:01 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is March 22, 2018
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                     ปตท.
ราคาก๊าซ LPG สถานีบริการ : บาท/ลิตร     12.47

ราคาก๊าซ LPG บรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) : บาท
- 4 กก.                 95-156
- 13.50 กก.                -
- 15 กก.                 333
- 48 กก.               986-1,167

มีผลบังคับใช้วันที่              13 Mar
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าขนส่งไปยังสถานที่ของผู้ซื้อ ซึ่งมีระยะทางขนส่งในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร แต่ไม่รวมค่าบริการขนส่งขึ้นอาคารสูง

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ