ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ Monday December 30, 2019 06:54 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is December 30, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   26.25  26.25 26.25  26.25  26.25  26.25 26.25  26.25  26.25
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   23.24  23.24 23.24  23.24  23.24    - 23.24  23.24  23.24
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   18.89  18.89   -    -    -    -   -  18.89    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   25.98  25.98 25.98  25.98  25.98  25.98 25.98  25.98  25.98
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       33.66    -   -    -  34.11    - 34.16  33.66    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        26.49  26.49 26.49  26.49  26.49  26.49 26.49  26.49  26.49
ดีเซลหมุนเร็ว B10              24.49  24.49 24.49  24.49    -    - 24.49    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              23.49  23.49 23.49  23.49  23.49    - 23.49  23.49    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            30.34  30.36 30.94  30.94  30.74    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        26-Dec 26-Dec 26-Dec 26-Dec  26-Dec 26-Dec 26-Dec 26-Dec 26-Dec

NGV (Baht/Kg)              15.62
                    16-Dec
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ESSO   oil   gas  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ