ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 11 พ.ย. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday November 11, 2020 07:28 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is November 11, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   21.35  21.35 21.95  21.35  21.95  21.35 21.35  21.35  21.35
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   19.84  19.84 20.44  19.84  20.44    - 19.84  19.84  19.84
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   17.69  17.69   -    -    -    -   -    -    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   21.08  21.08 21.68  21.08  21.68  20.78 20.78  20.78  20.78
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       28.76    -   -    -  29.81   -  29.26  28.76    -
ดีเซลหมุนเร็ว B7              22.29  22.29 22.99  22.29  22.89  22.29 22.29  22.29  22.29
ดีเซลหมุนเร็ว HSD (B10)           19.29  19.29 19.99  19.29  19.99  19.29 19.29  19.29    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              19.04  19.04 19.74  19.04  19.74    - 19.04  19.04    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            26.74  26.76 29.44  28.14  29.44    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        10-Nov 10-Nov 11-Nov 10-Nov  11-Nov 10-Nov 10-Nov 10-Nov 10-Nov

NGV (Baht/Kg)              18.83
                    16-Oct
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ