ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 28 ก.ย. 2564

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday September 28, 2021 07:12 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is September 28, 2021

ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี

ปทุมธานี และสมุทรปราการ

หน่วย: บาท/ลิตร

Retail Prices in Bangkok & Vicinities

                      PTT   BCP  Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   30.75  30.75  30.95  30.75  30.75 30.75 30.75  30.75  30.75
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   29.24  29.24  29.44  29.24  29.24   - 29.24  29.24  29.24
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   23.24  23.24    -    -    -   -   -    -    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   30.48  30.48  30.68  30.48  30.48 30.48 30.48  30.48  30.48
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       38.16    -    -    -  38.61   - 38.66  38.16    -
ดีเซลหมุนเร็ว B7              30.69  30.69  30.89  30.69  30.69 30.69 30.69  30.69  30.69
ดีเซลหมุนเร็ว HSD (B10)           27.69  27.69  27.89  27.69  27.69 27.69 27.69  27.69  27.69
ดีเซลหมุนเร็ว B20              27.44  27.44  27.84    -  27.44   - 27.44  27.44    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            35.46  35.46  37.34  36.86  37.14   -   -    -    -

มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        28-Sep  28-Sep  28-Sep 28-Sep  28-Sep 28-Sep 28-Sep 28-Sep 28-Sep

NGV (Baht/Kg)              15.80
                    16-Sep
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ