กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักออกแบบไทยไฟแรงเข้าร่วมโครงการ Designers’ Room & Talent Thai 2019 พร้อมปั้นนักออกแบบดาวรุ่ง มุ่งพัฒนาขีดความสามารถยกระดับสู่สากล

ข่าวเศรษฐกิจ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 14:23 น. —ThaiPR.net

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักออกแบบไทยไฟแรงเข้าร่วมโครงการ Designers’ Room & Talent Thai 2019 พร้อมปั้นนักออกแบบดาวรุ่ง มุ่งพัฒนาขีดความสามารถยกระดับสู่สากล

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักออกแบบไทยเข้าร่วมโครงการ Designers' Room & Talent Thai 2019 พร้อมเดินหน้าผลักดันยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถนักออกแบบสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟสไตล์ไทย สู่การเป็นผู้นำสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยว่ากรมมีนโยบายที่จะยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ/นักออกแบบให้ก้าวสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบหรือผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศรายใหม่ให้สามารถออกแบบสินค้าได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม ในปีนี้ กรมยังส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทย เพื่อก้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจจากภายใน สู่ภายนอก (Local to Global) อันจะส่งผลต่อการสร้าง ความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซึ่งในปีนี้ทางโครงการ Designers' Room & Talent Thai จึงได้มุ่งเน้นให้นักออกแบบไทยได้มีการแสดงศักยภาพการเป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และงานออกแบบของไทย นำเสนอจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครของสินค้าจากผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักออกแบบไทยที่อยู่ต่างจังหวัด ที่มีการนำเอาเอกลักษณ์ หรือวัตถุดิบท้องถิ่นมาพัฒนากลายเป็นสินค้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ อย่างแบรนด์ ปาตาเพียร (PATAPiAN) โดยคุณวลงค์กร เทียนเพิ่มพูน จักสานไทยร่วมสมัย งานคราฟดีไซน์ที่มีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ถูกตาถูกใจทั้งคนไทยและต่างชาติ ซึ่งผลงาน Simply Container Set ได้รับรางวัล G-mark Award 2018 ประเภท ASEAN Design Selection โดยผลงานของแบรนด์ PATAPiAN ได้มีการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในเรื่องงานสานไม่ว่าจะเป็นตะกร้า กระจาด มาขึ้นรูปเป็นงานหัตถกรรม จักสานใส่ความร่วมสมัยเข้าไป สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยได้มีการนำไม้ไผ่จากจังหวัดจันทบุรี และปราจีนบุรี มาขยายตลาด ยกระดับงานสู่สากล หรือแบรนด์ KORAKOT โดยคุณกรกต อารมย์ดี ที่เป็นงานหัตถกรรมดีไซน์ ภูมิปัญญาไทยที่สร้างชื่อเสียงระดับโลก อาทิ เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ ศิลปะประดับกำแพง โดยการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นคือไม้ไผ่จากจังหวัดเพชรบุรี จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 แบรนด์ข้างต้น ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการที่นำเอาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนมาต่อยอดกลายเป็นงานดีไซน์ เกิดการจ้างงานในชุมชนจนสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักออกแบบไทยไฟแรงเข้าร่วมโครงการ Designers’ Room & Talent Thai 2019 พร้อมปั้นนักออกแบบดาวรุ่ง มุ่งพัฒนาขีดความสามารถยกระดับสู่สากล

นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวเสริมว่า"โครงการ Designers' Room & Talent Thai ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องอย่างยาวนาน เป็นระยะเวลากว่า 17 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบไทยให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากล โดยโครงการได้แบ่งนักออกแบบออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้ชื่อ Talent Thai และกลุ่มสินค้าแฟชั่น ภายใต้ชื่อ Designers' Room เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักออกแบบที่มีศักยภาพและต้องการเข้าสู่ธุรกิจการส่งออก ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางธุรกิจและการตลาดได้นำเสนอสินค้ารวมไปถึงการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากต่างประเทศ จนสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งนับตั้งแต่ดำเนินโครงการมาก ได้มีนักออกแบบเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 400 แบรนด์ โดยมีตัวอย่างนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการที่ประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติและมีสินค้าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศแล้ว อาทิ แบรนด์ KORAKOT แบรนด์ Thinkk studio และแบรนด์ Q Design And Play เป็นต้น"

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักออกแบบไทยไฟแรงเข้าร่วมโครงการ Designers’ Room & Talent Thai 2019 พร้อมปั้นนักออกแบบดาวรุ่ง มุ่งพัฒนาขีดความสามารถยกระดับสู่สากล

สำหรับโครงการ Designers' Room & Talent Thai 2019 พร้อมแล้วที่จะเปิดรับสมัครนักออกแบบไฟแรง ทั่วประเทศ ให้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อการออกแบบและต่อยอดธุรกิจ รวมไปถึงความรู้ด้านการตลาด ทั้งในเรื่องของการสร้างแบรนด์ การทำแผนเพื่อพัฒนาธุรกิจ การเจรจาธุรกิจพลิกการค้าสู่ความสำเร็จ รวมถึงการได้เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมแบรนด์สำหรับการส่งออก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งนักออกแบบจะได้นำความรู้ดังกล่าวเข้าร่วมแสดงผลงานในงานแสดงสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ อาทิ STYLE Bangkok, Bangkok Gems and Jewelry Fair, Pop up Store ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, Maison & Objet, Milan Design Week และ Vienna Fashion Week เป็นต้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักออกแบบไทยไฟแรงเข้าร่วมโครงการ Designers’ Room & Talent Thai 2019 พร้อมปั้นนักออกแบบดาวรุ่ง มุ่งพัฒนาขีดความสามารถยกระดับสู่สากล

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Designers' Room & Talent Thai 2019 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ ดังนี้

Facebook : Talent Thai & Designers' Room

Website : http://bit.do/eLVrN


แท็ก นวัตกรรม  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ