TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างใหม่ 2 โครงการ เพื่อออกแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำอีมูน

ข่าวเศรษฐกิจ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 09:30 น. —ThaiPR.net

TEAMG จับมือ สปป.ลาว-เวียดนาม พัฒนาพลังงานไฟฟ้าใน สปป.ลาว พร้อมลงนามในสัญญาจ้างใหม่ 2 โครงการ และรับออกแบบรายละเอียดงานทางธรณีเทคนิคและงานโครงสร้างคอนกรีตใต้ดินและบนดิน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำอีมูน มูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำอีมูน เมืองดักจึง แขวงแซกอง สปป.ลาว กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 129 เมกะวัตต์ จำนวน 2 สัญญา

TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างใหม่ 2 โครงการ เพื่อออกแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำอีมูน

โดยสัญญาแรกลงนามเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 โครงการออกแบบรายละเอียดงานทางธรณีเทคนิคและงานโครงสร้างคอนกรีตใต้ดิน โดย บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด หรือ ("GFE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และบริษัท ILF Consulting Engineers (Asia) Ltd. ร่วมกับบริษัท Chaleun Sekong Energy Co., Ltd., สปป.ลาว ผู้ว่าจ้าง มีระยะเวลาดำเนินการ 30 เดือน มูลค่าโครงการ 1,900,565 ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับในส่วนของสัญญาที่สอง โครงการออกแบบรายละเอียดงานทางธรณีวิทยาและงานโครงสร้างคอนกรีตบนดิน โดย บริษัท GFE และบริษัท iGL Synergy Co., Ltd ลงนามร่วมกับ บริษัท Song Da 5 Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม ผู้ว่าจ้าง มีระยะเวลาดำเนินการ 23 เดือน มูลค่าโครงการ 1,141,875 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ