EP จ่ายปันผล อัตรา 0.25 บ./หุ้น พ่วง EP-W4 ฟรี สัดส่วน 4 หุ้นเดิม : 1วอร์แรนท์ หนุนเพิ่มวงเงินหุ้นกู้เป็น 5 พันลบ.รุกขยายลงทุนโรงไฟฟ้า

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday April 21, 2022 13:30 —ThaiPR.net

EP จ่ายปันผล อัตรา 0.25 บ./หุ้น พ่วง EP-W4 ฟรี สัดส่วน 4 หุ้นเดิม : 1วอร์แรนท์ หนุนเพิ่มวงเงินหุ้นกู้เป็น 5 พันลบ.รุกขยายลงทุนโรงไฟฟ้า

ผู้ถือหุ้น EP ยกมือหนุนรับมติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 อัตราหุ้นละ 0.25 บาท เตรียมรับทรัพย์ 12 พ.ค.นี้ พร้อมจัดสรรวอร์แรนท์ครั้งที่ 4 ( EP-W4) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมฟรี ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 วอร์แรนท์ รวมทั้งอนุมัติขยายวงเงินออกหุ้นกู้จากเดิม 3,000 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท ฟาก"ยุทธ ชินสุภัคกุล"บิ๊กบอส ระบุปี65 เดินหน้ารุกขยายการลงทุนโรงไฟ้ฟ้าต่อเนื่อง เล็งปิดดีลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศกลุ่มอาเซียนเพิ่มภายในปีนี้

นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EP เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และจากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 233.13 ล้านบาท สำหรับจำนวนหุ้น 932,507,097 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

รวมถึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (EP-W4) จำนวนไม่เกิน 233,126,774 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย หลังจากบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถให้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.30 บาท

ตลอดจนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 233,126,774 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 233,126,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 932,507,097 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,165,633,871 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,165,633,871 หุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่4 ("EP-W4") ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิทีจะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่4(EP-W4) (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2565

นอกจากนี้ยังได้อนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน การชำระคืนเงินกู้และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนของบริษัท

"การจ่ายเงินปันผลและจัดสรรวอร์แรนท์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมั่นใจว่าบริษัทฯจะยังรักษาการเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว" นายยุทธกล่าว

สำหรับภาพการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯมีแผนขยายการลงทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ COD ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม(วินด์ฟาร์ม) ขนาดกำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ และอีก 60 เมกะวัตต์ในเดือนมิถุนายน 2565 นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ได้เข้าไปศึกษาพัฒนาพลังงานไฟฟ้ากังหันลม และพลังงานทางเลือกอื่นๆอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ