TCCtech ผนึก CMKL เสริมทัพความแข็งแกร่งให้สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ AIEI เพื่อรองรับบุคลากรคุณภาพด้าน AI

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday June 8, 2022 14:53 —ThaiPR.net

TCCtech ผนึก CMKL เสริมทัพความแข็งแกร่งให้สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ AIEI เพื่อรองรับบุคลากรคุณภาพด้าน AI

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) นำโดย นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) นำโดย รศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดี (ขวา) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ชื่อ "สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute) AIEI" เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีคุณภาพรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม รวมไปถึงการร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนางานวิจัย ต่อยอดและประยุกต์ใช้งานวิศวกรรม เปิดพื้นที่การศึกษาด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เปิดเผยว่า "ทีซีซีเทค เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นครบวงจร ในเครือทีซีซีกรุ๊ปที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิ สายธุรกิจอุตสาหกรรมการค้า สายธุรกิจค้าปลีก สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สายธุรกิจการเกษตร ฯลฯ ซึ่งโดยภาพรวมเราจะมุ่งเน้นในเรื่องความยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมมาเป็นแรงขับเคลื่อน นำความรู้มาเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ (Turn knowledge into business value) ซึ่งองค์ความรู้ที่จะช่วยในการพัฒนาคนให้เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI จะต้องทำร่วมกัน ใน 3 มิติ คือ ภาคธุรกิจ ภาคองค์กร และภาคการศึกษา"

  • ภาคธุรกิจ: ผลักดันให้ทุกคนเข้าใจ และสามารถนำเทคโนโลยี AI กับธุรกิจมาผสานให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
  • ภาคองค์กร: เพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากร ให้สามารถใช้งาน AI ได้ผลลัพธ์สูงสุด ผ่านการอัพสกิลและรีสกิล เพื่อให้สามารถใช้เวลาที่เหลือไปต่อยอดพัฒนางานวิจัยด้าน AI ที่มีความยากและซับซ้อน
  • ภาคการศึกษา: มุ่งหวังให้สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้งาน AI สำเร็จรูปในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ศักยภาพด้านใหม่ๆ ของ AI ที่ตลาดกำลังมองหา

ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เผยว่า "โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ที่ได้รับเลือกเป็นหลักสูตรนำร่องนั้น ได้ถอดความต้องการจากประสบการณ์งานวิจัยและการพัฒนาของคณาจารย์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งสี่ด้านของสาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering)"

ความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการการศึกษา ในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี: 
กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นที่ไว้วางใจได้ และพร้อมตอบโจทย์ ธุรกิจลูกค้าด้วยบริการที่คุ้มค่าโดยมีพื้นฐานบริการที่ต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์แพลตฟอร์ม การเชื่อมต่อโครงข่ายที่หลากหลาย มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยสูง มีศูนย์กลางในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่มีความเป็นกลางให้ความเท่าเทียมกัน นับเป็นปัจจัยให้เกิดฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ทั้งในและต่างประเทศ เน้นความสำคัญในการประสานพลัง ร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อช่วยตอบโจทย์ลูกค้า และสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน  กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด  (LSA)  บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS) รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com  

เกี่ยวกับ CMKL UNIVERSITY
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) สถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อันดับ 1 ของโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้แนวคิด "Enabling Endless Possibilities"

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ได้ที่ http://aiei.tech


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ