"HMC Polymers" ก้าวสู่ปีที่ 40 แห่งการเป็นผู้นำธุรกิจเม็ดพลาสติก PP พร้อมต่อยอดนวัตกรรมเกรดพรีเมียม ควบคู่แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday October 18, 2023 15:12 —ThaiPR.net

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด หรือ HMC Polymers ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน หรือ PP รายแรกและใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดงาน HMC Polymers Conference 2023 ภายใต้แนวคิด "40 Years of PP for Innovation and Technology for People and Sustainability" ซึ่งในปีนี้ เน้นย้ำเนื้อหาด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ควบคู่กับการมุ่งขยายความร่วมมือด้านธุรกิจเพื่อต่อยอดความสำเร็จในปีที่ 40 แห่งการก่อตั้ง

Mr.Corso Uzielli (คอร์โซ อูซีลลี่) ประธานบริษัท HMC Polymers กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น  HMC Polymers จึงเร่งจัด HMC Polymers Conference 2023 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับ ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนว่า "พลาสติกและความยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องเดียวกันได้"  โดยในปีนี้ได้มีการจัดทำ Sustainability Framework ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งในปัจจุบันและอนาคต แบ่งเป็น 3 เสาสำคัญ ได้แก่

 • Carbon Neutrality Pillar : หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน HMC Polymers มีโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยให้ปริมาณการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศเทียบเท่ากับปริมาณคาร์บอนที่ถูกดูดซับกลับคืนมา อาทิ Carbon Emission Baseline, Flare Minimization Project, Carbon Trading เป็นต้น
 • Connectivity : HMC Polymers ยึดหลักการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนรอบรั้ว ทั้งด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต และด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานหลายสิบปี
 • Circularity : นอกจากการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PP เกรดพรีเมียมแล้ว HMC Polymers ยังพัฒนา เม็ดพลาสติก PP บนพื้นฐานของความยั่งยืน เพื่อเพิ่มความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดย Sustainable PP Resin ของ HMC Polymers แบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
 • Bio-Based PP : ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP ที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่มาจากของเสียและกากชีวภาพทางการเกษตร(bio-circular feedstock) เพื่อลดการใช้วัตถุดิบจากน้ำมันดิบ (Fossil-Based) และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISCC Plus จาก International Sustainability and Carbon Certification อันแสดงถึงการเป็นผู้ผลิต PP ที่มีความยั่งยืนทั้งห่วงโซ่อุปทาน มีการควบคุมตามระบบมาตรฐานรวมถึงการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง ISCC Plus เช่นกัน
 • Post-Consumer Recycled PP (PCR PP) : ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP รีไซเคิล ซึ่งผลิตจากผลิตภัณฑ์พลาสติก PP ที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภคแล้ว โดยนำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเชิงกลที่มีการควบคุม การผลิตตั้งแต่การคัดแยก การทำความสะอาด และหลอมเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพ โดยพันธมิตรของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ และพันธมิตรได้รับการรับรองมาตรฐานสากล Global Recycled Standard(GRS) จึงมั่นใจและสามารตรวจสอบกลับได้ทั้งห่วงโซ่อุปทาน
 • PP for Recyclability : เม็ดพลาสติก PP ที่มีความแข็งแรงสูง สามารถนำกลับมาทำพลาสติกรีไซเคิลได้ด้วยการออกแบบและพัฒนาให้PP มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น จึงสามารถลดการใช้เนื้อพลาสติกเป็นวัตถุดิบในการขึ้นรูปชิ้นงานได้ แต่การใช้งานของบรรจุภัณฑ์ยังคงเดิม อีกทั้ง PP ประเภทนี้ยังสามารถนำไปแปรรูปเพื่อใช้ทดแทนวัตถุดิบชนิดอื่น ๆ ได้ เช่น ไนลอน อลูมิเนียม หรือฟอยด์ เป็นต้น ทำให้สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP ชนิดเดียวได้ ส่งผลให้การนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทเดียวนี้กลับเข้าระบบรีไซเคิลได้ง่ายยิ่งขึ้น อัพไซเคิลหลังใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของวัตถุดิบประเภทอื่นๆ ไม่ต้องเสียเวลาแยกพลาสติกแต่ละประเภทออกจากกัน ผลิตภัณฑ์กลุ่ม PP for Recyclability ของ HMC Polymers ประกอบด้วย
  • Downgauging PP : เม็ดพลาสติก PP เกรดที่มีความแข็งแรงและประสิทธิภาพการใช้งานสูงมากจึงสามารถลดเนื้อพลาสติกในการขึ้นรูปชิ้นงานได้ แต่การใช้งานของบรรจุภัณฑ์ยังคงเดิม
  • PP for Mono Material : เม็ดพลาสติก PP เกรดที่สามารถนำไปแปรรูปแล้วสามารถใช้ทดแทนพลาสติกคนละประเภทได้ เช่น ไนลอน อลูมิเนียม หรือฟอยด์ เป็นต้น
 • โดย HMC Polymers Conference 2023 ยังคงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งแบบ Onsite และ Online มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PP ในประเทศไทยด้วย


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ