เอ็มเอฟซี เปิดขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี — นิชดาธานี 2 (MNIT 2) ครั้งเดียวตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2551 นี้ หวังสร้างผลตอบแทนชนะสภาวะเงินเฟ้อ

ข่าวเศรษฐกิจ Monday November 10, 2008 16:32 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--10 พ.ย.--เจดับบลิวที พับบลิค รีเลชั่นส์ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เดินหน้าฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจผันผวน เตรียมเปิดขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี — นิชดาธานี 2 (MNIT2) มูลค่า 1,329 ล้านบาท ไม่กำหนดอายุโครงการ เน้นลงทุนในทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย ในที่ดินและบ้านเดี่ยวของโครงการ The Regent ที่นิชดาธานี แจ้งวัฒนะ โครงการบ้านเดี่ยวบนทำเลที่ตั้งชุมชนชาวต่างชาติ เปิดขายครั้งเดียวตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2551 หวังกระตุ้นเม็ดเงินการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ส่งท้ายไตรมาส 4 หลังประสบความสำเร็จจากการบริหารสองกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ MNIT และ MNRF ดร.พิชิต อัคราทิตย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ท่ามกลางสภาวะความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกในปัจจุบัน บริษัทได้เสนอทางเลือกใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการลงทุนให้กับนักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จึงได้เปิดขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี — นิชดาธานี 2 (MNIT 2) ในระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน — 1 ธันวาคม 2551 มูลค่าโครงการ 1, 329 ล้านบาท เป็นกองทุนปิด ไม่กำหนดอายุโครงการ ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะลงทุนโดยซื้อกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) ในทรัพย์สินประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น บนพื้นที่ใช้สอย 399 และ 435 ตารางเมตรต่อหลัง ราคาเฉลี่ยต่อหลัง 17.1 ล้านบาท จำนวนรวม 76 หลัง ของโครงการThe Regent at Nichada Thani โดยโครงการ The Regent เป็นโครงการใหม่ล่าสุดของโครงการนิชดาธานี แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นชุมชนชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันสร้างแล้วกว่า 80% และคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมกราคม 2552 จุดเด่นของกองทุนรวม MNIT 2 คือมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะปล่อยเช่าบ้านเดี่ยวทั้งโครงการเป็นระยะเวลา 7 ปี 2 เดือน ให้กับบริษัทนิชดา พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งกองทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าเช่ารายเดือนตามที่ตกลงไว้ ทั้งนี้กองทุนรวม MNIT2 ยังมีการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยกองทุนได้ให้บริษัทนิชดา พร็อพเพอร์ตี้ ทำสัญญาเช่าโดยมีการวางหลักประกัน 9 เดือนของค่าเช่า นอกจากนี้ การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในที่ดินและอาคาร (Freehold)แล้ว กองทุนยังมีโอกาสที่จะได้รับมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สิน โดยกองทุนมีสิทธิที่จะขายทรัพย์สินของกองทุนได้หลังจากปีที่ 3 เมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนโดยไม่ถือเป็นการผิดสัญญาเช่ากับบริษัทนิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จุดเด่นที่สำคัญของโครงการนิชดาธานี คือการเป็นโครงการที่พักอาศัยนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างชุมชนชาวต่างชาติ (Multi-national Community) ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ผู้ซึ่งต้องการที่พักอาศัยที่มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับตนเองและครอบครัวใกล้เคียงกับที่เคยอยู่อาศัยในประเทศบ้านเกิด ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งมีเพื่อนบ้านที่เป็นชาวต่างชาติที่มีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกันโดยมีโรงเรียนนานาชาติ International School Bangkok (ISB) เป็นจุดดึงดูดสำคัญ ดร. พิชิตกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนรวม MNIT 2 เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถลงทุนเป็นเวลา 3- 5 ปีขึ้นไป โดยคาดหวังผลตอบแทนคงที่ในรูปแบบเงินปันผล ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ นับเป็นการลงทุนที่เหมาะสมในช่วงสภาวะเงินเฟ้อ เนื่องจากสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ไทย หรือลงทุนในตราสารหนี้ แต่มีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนสูง นอกจากนี้ ดร.พิชิต กล่าวถึงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี (MNIT) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองแรกของบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้วในปี 2548-2551 จำนวน 13 ครั้ง เป็นเงินกว่า 205.5 ล้านบาท และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ Multi — National Residence Fund (MNRF) ซึ่งจดทะเบียนกองทุนเมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างพฤษภาคม-กันยายน 2551 ในอัตรา 0.283 บาทต่อหน่วยลงทุนหรือเป็นจำนวนเงิน 30.4 ล้านบาท สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี — นิชดาธานี 2 (MNIT2) สามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 1,000 บาท เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งเดียว โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)โทร. 0-2649-2000 กด 2 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน หรือ กด 0 ติดต่อ Client Service หรือที่ www.mfcfund.com การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวม MNIT 2 อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการจากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: คุณสุทรรศิกา คูรัตน์, คุณสุวรรณา ชีวนันทชัย วงจันทร์ ตั้งทรงศักดิ์ /ตรึงฤทัย สันโดษ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เจดับบลิวที พับบลิค รีเลชั่นส์ โทร.0-2649-2230, 0-2649-2232 โทร. 0-2204-8221, 0-2204-8078 โทรสาร 0-2259- 9246

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ