ข่าวกรมวิทยาศาสตร์บริการ ก่อน 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 14:50 น.

วศ.อว. ลงพื้นที่ภาคใต้ถ่ายทอดเทคโนโลยีย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากวัตถุดิบในท้องถิ่น

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางสาวโสรญา รอดประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ วศ. กองเทคโนโลยีชุมชน... อ่านต่อ

วศ.ถ่ายทอดเทคโนโลยี "การยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป" พื้นที่...

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net วันที่ 24 25 มีนาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป... อ่านต่อ

วศ. จับมือ ปตท. เช่าวังจันทร์วัลเลย์ เปิดสนามทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมไ...

ยานยนต์ มี.ค. 65 –ThaiPR.net ณ ห้องพลังไทย ปตท. สำนักงานใหญ่ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม... อ่านต่อ

วศ.อว. เสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิด การสัมมนา เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ... อ่านต่อ

วศ. หนุนเทคโนโลยีพัฒนาผู้ประกอบการด้านกระดาษและบรรรจุภัณฑ์ รับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์เพ...

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net วันที่ 10 11  มีนาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กลุ่มเส้นใยธรรมชาติ... อ่านต่อ

วศ. ร่วมเสวนา "ตามรอยตำรายาไทย สู่งานวิจัย วศ." ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net วันที่ 11 มีนาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางสุบงกช ทรัพย์แตง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีชุมชน ร่วมนำเสนอบทความ เรื่อง... อ่านต่อ

วศ.อว. ประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ ทดสอบคุณภาพน้ำ และตรวจวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งสารแขวนลอย

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net วันที่ 14 มีนาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ... อ่านต่อ

วศ. พบผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กาบหมาก ยกระดับคุณภาพภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net วันที่ 10 มีนาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ... อ่านต่อ

วศ.ออกประกาศนโยบายความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานห้องแลปสู่มาตรฐานระ...

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net วันที่ 4 มีนาคม 2565 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ลงนามในประกาศ... อ่านต่อ

วศ.อว. มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดี บ.ยูบาวฯ ผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล...

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมแสดงความยินดีกับ บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด... อ่านต่อ

วศ. หารือ กรอ. ขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากร สาขา การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ นำทีมกลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร... อ่านต่อ

วศ. เสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผู้ประกอบการอาหาร จ.เพชรบูรณ์

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net วศ. เสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผู้ประกอบการอาหาร จ.เพชรบูรณ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป... อ่านต่อ

วศ. สร้างความพร้อมด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของประเทศ

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Assessor Training... อ่านต่อ

วศ. เสริมคุณภาพภาชนะสัมผัสอาหาร "กาบหมาก" ยกระดับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

ทั่วไป ก.พ. 65 –ThaiPR.net วันที่ 21 23 กุมภาพันธ์ 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมคณะ... อ่านต่อ

วศ.ถ่ายทอดความรู้มาตรการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์ ESPReL Checklist...

ทั่วไป ก.พ. 65 –ThaiPR.net วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดสัมมนา เรื่อง... อ่านต่อ

วศ.อว. ร่วมหารือการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในระดับชาติ

ทั่วไป ก.พ. 65 –ThaiPR.net วันที่ 21 23 กุมภาพันธ์ 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางภัทรภร ธนะภาวริศ หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 1... อ่านต่อ

วศ.อว. ต้อนรับ มทร.ธัญบุรี หารือระบบราง ต่อยอดงานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

ทั่วไป ก.พ. 65 –ThaiPR.net กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม พร้อมด้วย ดร.กรธรรม สถิรกุล... อ่านต่อ

วศ.ร่วมมือเครือข่าย อพ.สธ. เสริมการวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคเหนือ

ทั่วไป ก.พ. 65 –ThaiPR.net วันที่ 7 9 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนายมโนวิช เรืองดิษฐ์... อ่านต่อ

วศ. ผสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายการพัฒนา NQI เชิงพื้นที่ร่วมกับ สป.อว.

ทั่วไป ก.พ. 65 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.อนุตตรา... อ่านต่อ

วศ. ร่วมมือ มรภ.ภูเก็ต พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ ด้วยศาสตร์ Molecular Gastronomy...

ทั่วไป ก.พ. 65 –ThaiPR.net วันที่ 8 9 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กองเทคโนโลยีชุมชน... อ่านต่อ

วศ. บริจาคเงินและปฏิทินใช้แล้วให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เนื่องในคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 131...

ทั่วไป ก.พ. 65 –ThaiPR.net วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดี วศ.... อ่านต่อ

วศ. หารือ บริษัท เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำกัด สร้างความร่วมมือการกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อ...

เศรษฐกิจ ก.พ. 65 –ThaiPR.net วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม... อ่านต่อ

วศ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

ทั่วไป ก.พ. 65 –ThaiPR.net วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ... อ่านต่อ

วศ.อว. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญฯ สาขาสอบเทียบ รายการ Calibration of Digital Thermometer with probe...

ทั่วไป ก.พ. 65 –ThaiPR.net วักรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ... อ่านต่อ

วศ. สนับสนุนสมาคมฯส่งออกข้าวไทย ทดสอบชิมข้าวพันธุ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการพาณิชย์

ทั่วไป ม.ค. 65 –ThaiPR.net กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.จิราภรณ์ บุราคร... อ่านต่อ


ข่าวกรมวิทยาศาสตร์บริการ ก่อน 19 มกราคม พ.ศ. 2565 16:29 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ