ข่าวปิคนิค คอร์ปอเรชั่น ล่าสุด

หุ้น-การเงิน ตลท.เพิกถอน PICNIC และรับ WP เข้าจดทะเบียนแทนหลังควบรวม"เวิลด์แก๊ส"

พ.ย. 57 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)เปิดเผยว่า ตามที่ บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น (PICNI) และบริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด (WG)... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน PICNIจัดประชุมร่วมผถห.เวิลด์แก๊สตั้ง"ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่"หลังควบรวม

ก.ย. 57 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น (PICNI)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ระหว่างผู้ถือหุ้นของ PICNI... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ตลท.เผยผู้สอบบัญชีไม่สามารถให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงิน PICNI

ก.ค. 57 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า เนื่องจากบมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น (PICNI) ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ตามกำหนด (NPG)... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน (เพิ่มเติม) PICNI คาดกระบวนการควบรวม"เวิลด์แก๊ส"แล้วเสร็จต.ค.57 หลังผถห.อนุมัติ

มิ.ย. 57 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น(PICNI) วันนี้อนุมัติการควบรวมกิจการระหว่าง PICNI และ บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย)จำกัด (WG)... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน PICNI คาดกระบวนการควบรวม"เวิลด์แก๊ส"แล้วเสร็จต.ค.57 หลังผถห.อนุมัติ

มิ.ย. 57 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น(PICNI) วันนี้อนุมัติการควบรวมกิจการระหว่าง PICNI และ บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย)จำกัด (WG)... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน "อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา" ซื้อหุ้น PICNI 17.75%

พ.ค. 57 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของบมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น (PICNI) โดย นาย อัยยวัฒน์... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน กลุ่ม"วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์"เข้าถือหุ้น PICNI ด้าน"เวิลด์แก๊ส"แจ้งขาย...

พ.ค. 57 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ได้รับแบบรายงานการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์ของบมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น(PICNI) ดังนี้ บริษัท... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ตลท.เตือนระมัดระวังพิจารณางบฯ PICNI หลังผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น

พ.ค. 57 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบและพิจารณาความเห็นของผู้สอบบัญชีประกอบกับตัวเลขในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินข... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน PICNIจะเสนอผถห.อนุมัติควบรวม"เวิลด์แก๊ส"ก่อนยื่นกลับเข้าเทรดในตลาดหุ้น

เม.ย. 57 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น(PICNI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดำเนินการควบบริษัทระหว่าง... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน PICNI เผยศาลล้มละลายกลางสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการแล้ว

มี.ค. 57 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น(PICNI)เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มล... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน PICNI เผยล่าสุด ผถห.แสดงเจตนาขายหุ้นให้"เวิลด์แก๊ส"แล้ว 0.39%

ก.พ. 57 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น (PICNI) ได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า ตามที่บ.เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย)... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน "เวิลด์แก๊ส"อ้ำอึ้ง Backdoor เข้าตลาดฯหลังถือหุ้นใหญ่ใน PICNI 85.13%

ธ.ค. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) แหล่งข่าวระดับสูงจากบริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย)จำกัด เปิดเผยกับ"อินโฟเควสท์"ว่า การที่"เวิล์ดแก๊ส"เข้าไปลงทุนใน บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) เข้าถือหุ้น PICNI 85.13%

ธ.ค. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของบมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น (PICNI) โดย เวิลด์แก๊ส... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ก.ล.ต.สั่ง PICNI แก้ไขงบปี 53 ร่วมมือผู้สอบบัญชีตรวจงบการเงิน

พ.ย. 55 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งให้ บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น (PICNI) แก้ไขงบการเงินประจำปี 2553... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ก.ล.ต. แจ้ง บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น ให้แก้ไขงบการเงินประจำปี 2553...

พ.ย. 55 –ThaiPR.net ก.ล.ต. แจ้งบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“PICNI”) ให้แก้ไขงบการเงินประจำปี 2553... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน PICNI เผย"สงวน ตรีเจริญวิวัฒน์"ลาออกจาก MD,ตลท.เตือนดูงบฯละเอียด

พ.ค. 55 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น (PICNI) แจ้งว่า นายสงวน ตรีเจริญวิวัฒน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2555... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน PICNI เผยรถแก๊สคว่ำเป็นของบริษัทรับจ้างขนส่งให้"เวิลด์แก๊ส"

มี.ค. 55 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น(PICNI)เปิดเผยว่า จากที่มีการเสนอข่าวการเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊ส LPG ที่บริเวณปากซอย 20 22 ถนน พัฒนาการ เมื่อเวลา05.30 น.... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน PICNI เผยจ้างบ.นอกรับขนส่งแก๊ส เชื่อทำประกันครอบคลุมอุบัติเหตุเช้านี้

มี.ค. 55 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายสงวน ตรีเจริญวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น (PICNI)กล่าวกับ"อินโฟเควสท์"ว่า บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุรถแก๊ส LPG... อ่านต่อ

ทั่วไป (เพิ่มเติม) รถก๊าซ PICNIC คว่ำ-ไฟไหม้ย่านพัฒนาการ ยังดับไม่ได้ ประสานบ.ใช้โฟม

มี.ค. 55 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ความคืบหน้าเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนพัฒนาการ ล่าสุดยังไม่สามารถดับไฟได้ เนื่องจากวาล์วแก๊สที่ตัวถังเกิดความเสียหายและไม่สามารถปิดได้... อ่านต่อ

ทั่วไป ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษอดีตผู้บริหารของ PICNI 2 ราย กับพวก

ก.พ. 55 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่24 พฤศจิกายน 2549 ที่ให้ยกฟ้องนายธีรัชชานนท์... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ตลท.คงขึ้น SP หุ้น PICNI หลังผู้สอบบัญชีไม่อาจแสดงความเห็นงบปี 53

พ.ย. 54 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) แจ้งว่า ตามที่ตลท.คงเครื่องหมาย "SP" (Suspension) สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบมจ. ปิคนิค... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน PICNI เผยศาลล้มฯอนุญาตให้บริษัทมำสัญญายอมความ บ.แอสเซ็ทฯ

ก.ย. 54 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น (PICNI) ในฐานะผู้บริหารแผนของบริษัท เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟ้องร้องคดีการขอคืนหุ้น บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย)... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน PICNI เสนอชื่อพันธมิตรใหม่ 2 รายสนใจซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้เจ้าหนี้พิจารณา

ก.ย. 54 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายสงวน ตรีเจริญวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น(PICNI) เปิดเผยกับ"อินโฟเควสท์"ว่า ขณะนี้ทางผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้เสนอรายชื่อพันธ... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน AMC แจงไกล่เกลี่ยคดีกับ PICNI ชอบด้วยก.ม.ไม่มีการเอื้อประโยชน์ฝ่ายใด

ก.ย. 54 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายทนงศักดิ์ ศรีทองคำ กรรมการ บริษัท แอสเซ็ท มิลเนี่ยน จำกัด (AMC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท เวิลด์แก๊ส จำกัด ชี้แจงผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน (เพิ่มเติม) "วิชัย"เรียกร้องเจ้าหนี้-รายย่อย PICNI ใช้สิทธิเปิดทางซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ก.ย. 54 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายวิชัย ทองแตง หนึ่งในกลุ่มนักลงทุนที่แสดงเจตนาเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น(PICNI)เรียกร้องให้เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นรายย่อยของ PICNI... อ่านต่อ


ข่าวปิคนิค คอร์ปอเรชั่น ก่อน 8 กันยายน พ.ศ. 2554 16:43 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ