ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก่อน 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 17:27 น.

มมร ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายชาวพุทธ จัดงาน “สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่...

ทั่วไป ก.ค. 62 –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา... อ่านต่อ

โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)

การเมือง มิ.ย. 62 –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ในนามรัฐบาล โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม... อ่านต่อ

“พศ. เชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี...

ทั่วไป พ.ค. 62 –ThaiPR.net มหาเถรสมาคม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดกิจกรรม"สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ….

การเมือง พ.ย. 61 –มติคณะรัฐมนตรี 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม

ทั่วไป ส.ค. 61 –ThaiPR.net นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน "เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: สนง.พุทธฯ พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส

ทั่วไป พ.ค. 61 –ThaiPR.net สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส" ซึ่งได้รับเมตตาจาก... อ่านต่อ

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ทั่วไป พ.ค. 61 –ThaiPR.net สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมจัดพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ทั่วไป เม.ย. 61 –สำนักโฆษก วันนี้ (17 เมษายน 2561) เวลา 15.15 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ เชิญชวนคนไทยจิตสาธารณะ ในวันสำคัญทางศาสนา

ทั่วไป มี.ค. 61 –ThaiPR.net พนักงานพุทธปัญญาชมรม , ชมรมจิตสาธารณะ และชมรมเพื่อนรักจักรยาน ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย จัดงานเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

การเมือง ก.พ. 61 –มติคณะรัฐมนตรี 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....... อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ทั่วไป พ.ย. 60 –สำนักโฆษก รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ วันนี้ (วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560) เวลา 14.30 น. ณ... อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้า กราบนมัสการ สมเด็จพระสังฆราช

ทั่วไป ต.ค. 60 –สำนักโฆษก วันนี้ (วันศุกร์ที่ 6 ต.ค. 2560) เวลา 16.00 น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้า กราบนมัสการ สมเด็จพระสังฆราช ที่ตำหนัก... อ่านต่อ

ครม.ให้"พงศ์พร"กลับไปนั่ง ผอ.สำนักพระพุทธฯ ตามเดิม มีผล 1 ต.ค.60

การเมือง ก.ย. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์... อ่านต่อ

กรณีการเผยแพร่ข่าวสารเท็จเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทางสื่อสังคมออนไลน์

ต่างประเทศ มี.ค. 60 –กระทรวงการต่างประเทศ ตามที่ได้ปรากฏการเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนาในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว... อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม“สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙...

ทั่วไป ธ.ค. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนาจัดพิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: สนง.ทรัพย์สินฯ จัดพิธีรับโล่พระราชทานโครงการ “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี...

ทั่วไป พ.ย. 59 –ThaiPR.net สนง.ทรัพย์สินฯ จัดพิธีรับโล่พระราชทานโครงการ "สามเณรธรรมาสน์ทอง" ปี ๒๕๕๙: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ... อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี 2559...

ทั่วไป พ.ย. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา จัดพิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ... อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๓...

ทั่วไป พ.ย. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา จัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง" ปี ๒๕๕๙... อ่านต่อ

ภาพข่าว: โครงการ “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๓...

ทั่วไป พ.ย. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กรมการศาสนา จัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง" ปี... อ่านต่อ

ภาพข่าว: พิธีเปิดและอบรมเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ระยะที่...

ทั่วไป ก.ค. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กรมการศาสนา จัดพิธีเปิดและอบรมโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม... อ่านต่อ

ภาพข่าว: พิธีปิดโครงการ “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ระยะที่...

ทั่วไป มิ.ย. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กรมการศาสนา จัดพิธีปิดการอบรมโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม... อ่านต่อ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และภาคี จัดอบรมเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี...

ทั่วไป พ.ค. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา จัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง"... อ่านต่อ

ภาพข่าว: พิธีเปิดโครงการ “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙

ทั่วไป พ.ค. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นำโดย นายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(27 เมษายน 2559)

บันเทิง เม.ย. 59 –ThaiPR.net วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 08.30 น. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กรมการศาสนา จัด... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(27 เมษายน 2559)

บันเทิง เม.ย. 59 –ThaiPR.net วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 08.30 น. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กรมการศาสนา จัด... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก่อน 26 เมษายน พ.ศ. 2559 16:00 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ