ข่าวRoyal Thai Government ล่าสุด

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร...

9 ส.ค. 62 14:10 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ตามที่นายบอริส จอห์นสัน ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค Conservative และได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒... อ่านต่อ

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียในโอกาสชนะการเลือกตั้งทั่วไป...

27 พ.ค. 62 13:25 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ตามที่อินเดียได้จัดการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ ๑๗ ซึ่งปรากฏว่า พรรคภารติยะ ชนะตะ (Bharatiya Janata Party BJP) ของนายนเรนทร โมที... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีมีสารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสการเปลี่ยนรัชสมัยและการขึ้นครองราชย์ของสม...

2 พ.ค. 62 14:10 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสการเปลี่ยนรัชสมัยและการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิ?นารุฮิโตะ? ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีมีสารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสการเปลี่ยนรัชสมัยและการขึ้นครองราชย์ของสม...

1 พ.ค. 62 15:02 น. –สำนักโฆษก ในโอกาสการเปลี่ยนรัชสมัยและการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิ?นารุฮิโตะ? ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562? พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

ถ้อยแถลงของไทยต่อกรณีเหตุกราดยิงที่เมืองไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์

22 มี.ค. 62 14:36 น. –กระทรวงการต่างประเทศ The Royal Thai Government strongly condemns the horrific attack at Al Noor Mosque and Linwood Mosque in Christchurch, New Zealand, which resulted in... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีมีสารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร

19 มิ.ย. 60 15:11 น. –สำนักโฆษก ตามที่นางเทรีซา เมย์ ได้ประกาศจัดตั้งรัฐบาลสหราชอาณาจักรชุดใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 นั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีมีข้อความสารแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่

8 พ.ค. 60 16:45 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่นายเอมานูแอล มาครง (Emmanuel Macron) ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส คนที่ ๘ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐... อ่านต่อ

คำกล่าวของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในพิธีเปิดการประชุมการโยกย้ายถิ่นฐานแบ...

29 พ.ค. 58 14:13 น. –กระทรวงการต่างประเทศ H.E. General Tanasak Patimapragorn Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Thailand at the Special Meeting on Irregular Migration in... อ่านต่อ

สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีเลโซโทในโอกาสชนะการเลือกตั้ง

20 มี.ค. 58 15:58 น. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นาย Pakalitha Mosisili ได้ชนะการเลือกตั้งทั่วไปของเลโซโทและได้เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ในการนี้... อ่านต่อ

สารแสดงความยินดีวันครบรอบสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสและวันชาตินครรัฐวาติกัน

19 มี.ค. 58 15:00 น. –กระทรวงการต่างประเทศ วันชาติของนครรัฐวาติกัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีสารแสดงความยินดีถึงพระคาร์ดินัล Pietro Parolin เลขาธิการสันตะสำนัก ดังนี้... อ่านต่อ

สารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของโซมาเลีย

8 ม.ค. 58 13:30 น. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตามที่รัฐสภาโซมาเลียได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนาย Omar Abdirashid Ali Sharmarke เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของโซมาเลียนั้น... อ่านต่อ

สมัคร ด่วน - ทุน Sasin-Royal Thai Government Scholarships สำหรับประเทศ...

13 พ.ย. 57 16:12 น. –ThaiPR.net สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานาธิบดีโมซัมบิก

4 พ.ย. 57 17:16 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่นาย Filipe Nyusi ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของโมซัมบิก เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานาธิบดีบอตสวานา

4 พ.ย. 57 16:54 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่นาย Seretse Khama Ian Khama เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบอตสวานาเป็นสมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา พล.อ.... อ่านต่อ

ถ้อยแถลงประเทศไทยในการประชุม 3rd International Conference on SIDS

4 ก.ย. 57 14:59 น. –กระทรวงการต่างประเทศ Secretary General, Excellencies, Distinguished delegates, 1. It is an honour and pleasure for Thailand to participate at the Third International... อ่านต่อ

ถ้อยแถลงปลัดกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องแก่การประชุมประจำปีระดั...

10 ก.ค. 57 15:46 น. –กระทรวงการต่างประเทศ Economic and Social Council Chamber, United Nations Mr. President, Ministers, Excellencies, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen, 1. It is... อ่านต่อ

สารแสดงความเสียใจถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย กรณีเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียสูญ...

24 มี.ค. 57 11:35 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ตามที่เครื่องบินของสายการบินมาเลเซีย เที่ยวบิน MH 370 สูญหายตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล... อ่านต่อ

สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาตินครวาติกัน

14 มี.ค. 57 11:17 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสวันครบรอบการสถาปนาสมเด็จพระสันตปาปาฟรันซิส ซึ่งถือเป็นวันชาตินครวาติกันในวันที่ 13 มีนาคม นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐกินี

31 ม.ค. 57 13:34 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่นาย Mohamed Said Fofana ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐกินี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ นางสาวยิ่งลักษณ์... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีมาลี

3 ก.ย. 56 11:51 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่นาย Ibrahim Boubacar Keita เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร... อ่านต่อ

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เขตทางทะเลไทย-กัมพูชาและบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกั...

24 ก.ย. 55 14:11 น. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ กระทรวงการต่างประเทศจัดการสัมมนา เรื่องเขตทางทะเลไทย กัมพูชาและบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่... อ่านต่อ

สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีไทยถึงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

2 ก.ค. 53 07:30 น. –กระทรวงการต่างประเทศ นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้มีสารแสดงความยินดีถึง นาย Benigno Simeon Cojuangco Aquino III ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์... อ่านต่อ

สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

4 มิ.ย. 53 07:25 น. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้มีสารแสดงความยินดีไปยังนาย D.M. Jayaratne... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี ได้ส่งสารแสดงความยินดีถึงนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่...

22 ม.ค. 52 11:21 น. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ส่งสารแสดงความยินดีถึงนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 44 ดังนี้ Office of... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(16 พฤษภาคม 2551)

16 พ.ค. 51 08:00 น. –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 16 พ.ค. อินโฟเควสท์วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 255109.30 น. เอกอัครราชทูตจีนประจำไทย เข้าพบรมว.ต่างประเทศ... อ่านต่อ


ข่าวRoyal Thai Government ก่อน 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 08:00 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ