ข่าว “อิ๋งอิ๋ง” บันเทิง ก่อน 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 12:52 น.

บันเทิง อิ๋งอิ๋งเชิดชูเกียรติผู้พิการทางสายตาผ่านรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน

พ.ย. 61 –ThaiPR.net รายการทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน ช่วงเชิดชูเกียรติ วันศุกร์นี้อิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ)พาคุณไปรู้จักคุณดำเกิง มุ่งธัญญา (ครูไอซ์)... อ่านต่อ

ทั่วไป อิ๋งอิ๋งมอบกำลังใจให้คนพิการผ่านรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน

พ.ย. 61 –ThaiPR.net รายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินช่วงเชิดชูเกียรติวันศุกร์นี้อิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ)จะพาท่านไปรู้จักกับคุณศุภชีพ ดิษเทศ... อ่านต่อ

บันเทิง อิ๋งอิ๋งร่วมงานประวัติศาสตร์ 250 ปีกรุงธนบุรี

พ.ย. 61 –ThaiPR.net ชุมชนชาววัดอรุณร่วมกับวัดอรุณราชวรารามและอิ๋งอิ๋ง ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ ร่วมด้วยผู้ใหญ่อีกหลายท่านจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแจกฟรีจำนวน... อ่านต่อ

ทั่วไป อิ๋งอิ๋งร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้บกพร่องทางการเรียนรู้

พ.ย. 61 –ThaiPR.net อิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ) ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้และให้โอกาสผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ ผ่านทางรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน ช่วงเชิดชูเกียรติ... อ่านต่อ

ทั่วไป อิ๋งอิ๋งร่วมบันทึกประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ๒๕๐ ปี

พ.ย. 61 –ThaiPR.net ในปี ๒๕๖๑ กรุงธนบุรีราชธานีที่ตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะมีอายุได้ ๒๕๐ ปี หลายภาคส่วนต่างจัดกิจกรรม ทั้งนี้ทางอิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี... อ่านต่อ

ทั่วไป อิ๋งอิ๋ง เชิดชูเกียรติคนพิการเชื่อมั่นเปลี่ยนจากภาระเป็นพลังด้วยการให้โอกาส

พ.ย. 61 –ThaiPR.net รายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน ช่วงเชิดชูเกียรติ อิ๋งอิ๋ง (ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ) จะพาไปพบกับท่านทูตพิรุณ ลายสมิต... อ่านต่อ

ทั่วไป อิ๋งอิ๋งร่วมสนับสนุนความเข้มแข็งของชาวชุมชนวัดอรุณฯ

พ.ย. 61 –ThaiPR.net อิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ) พิธีกรคนดังร่วมสนับสนุนความแข็งแกร่งของชาวชุมชนชาววัดอรุณ ชาวชุมชนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ... อ่านต่อ

บันเทิง อิ๋งอิ๋งเชิดชูเกียรติคุณชูศักดิ จันทยานนท์ผ่านรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน

พ.ย. 61 –ThaiPR.net อิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ)ร่วมเชิดชูเกียรติ คุณชูศักดิ์ จันทยานน์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยและนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม... อ่านต่อ

ทั่วไป อิ๋งอิ๋งเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมกับชุมชนชาววัดอรุณ

ต.ค. 61 –ThaiPR.net อิ๋งอิ๋ง (ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ)พิธีกรดังเจ้าของรายการเปิดโลกสดใสทาง ททบ.5และอีกหลายรายการคุณภาพ ร่วมสนับสนุนชาวชุมชนลูกหลานพระเจ้าชาววัดอรุณฯ... อ่านต่อ

บันเทิง อิ๋งอิ๋งสนับสนุนการเชิดชูเกียรติคนพิการผ่านรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน

ต.ค. 61 –ThaiPR.net วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคมนี้ อิ๋งอิ๋ง (ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ) เชิญทุกท่านส่งกำลังใจให้แก่ผู้พิการผ่านรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน ทาง NBT เวลา 22.00 22.30... อ่านต่อ

บันเทิง เปิดโลกสดใสกับอิ๋งอิ๋ง 23 ตุลาคมนี้พาชมเมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน

ต.ค. 61 –ThaiPR.net รายการ "เปิดโลกสดใส" วันอังคารที่ 23 ตุลาคมนี้ พิธีกรสาว "อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี กิตติสิทโธ" จะพาคุณผู้ชมเที่ยวไต้หวัน ที่เมืองเกาสง... อ่านต่อ

ทั่วไป อิ๋งอิ๋งร่วมย้อนรำลึก ๒๕๐ ปีกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร

ต.ค. 61 –ThaiPR.net อิ๋งอิ๋งร่วมย้อนยุคระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวาระครบรอบ ๒๕๐ ปีกรุงธนบุรี เนิ่องในปี ๒๕๖๑นี้กรุงธนบุรีมีอายุครบ ๒๕๐ ปี... อ่านต่อ

บันเทิง อิ๋งอิ๋งเชิดชูเกียรติคนพิการผ่านรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน

ต.ค. 61 –ThaiPR.net อิ๋งอิ๋งร่วมเชิดชูเกียรติคนพิการทางจิตความบกพร่องไม่ว่าทางกายหรือทางใจนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่อุปสรรคของการดำเนินชีวิตและไม่ได้ทำให้สิทธิเสรีภาพแห่งความเ... อ่านต่อ

บันเทิง อิ๋งอิ๋ง (ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ) แสวงบุญสถูปยมกปาฏิหาริย์ เมืองสาวัตถี...

ต.ค. 61 –ThaiPR.net วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ ตุลาคมนี้ เชิญติดตามรายการคนไทยใต้ร่มราชัน ทาง ททบ ๕ เวลา ๑๕.๓๐ ๑๖.๐๐ น.ติดตามช่วงตามรอยบาทพระศาสดาพาท่านรู้จักกับสถูปยมกปาฏิหาริย์เ... อ่านต่อ

บันเทิง อิ๋งอิ๋งร่วมเชิดชูเกียรติคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุลนายกสมาคมเพื่อคนพิการทางสตปัญญา

ต.ค. 61 –ThaiPR.net อิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ) ร่วมเชิดชูเกียรติคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุลผ่านทางรายการทำด้วยใจเพื่อแผนดิน... อ่านต่อ

บันเทิง อิ๋งอิ๋ง (สิทธิณี กิตติสิทโธ) ชวนแสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน

ต.ค. 61 –ThaiPR.net เยือนสี่สังเวชนียสถาน ในสถานท่แสวงบุญทั้งในเนปาลและอินเดียนั้นต่างมีจุดสำคัญน่าศึกษา น่าประทับใจอยู่หลายแห่ง เช่นภายในสวนลุมพินี ประเทศเนปาล... อ่านต่อ

บันเทิง ร่วมใจเชิดชูเกียรติคนพิการทางการรับฟัง

ต.ค. 61 –ThaiPR.net อิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ)ร่วมรณรงค์ในการเป็นกำลังใจให้คนพิการผ่านทางรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน... อ่านต่อ

บันเทิง อิ๋งอิ๋งซาบซึ้งคุณค่า ๔ สังเวชนียสถาน

ต.ค. 61 –ThaiPR.net อิ๋งอิ๋งเล่าความสำคัญของสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ผ่านรายการคนไทยใต้ร่มราชัน อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคมนี้ หลายท่านคงเคยไปแสวงบุญยังสี่สังเวชนียถสานที่ประเทศอินเด... อ่านต่อ

ทั่วไป อิ๋งอิ๋งเชิดชูเกียรติคนพิการผ่านรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน

ก.ย. 61 –ThaiPR.net อิ๋งอิ๋งร่วมเชิดชูเกียรติคนพิการ สมาคมพิการไม่อาจหยุดยั้งความมุ่งมั่นตั้งใจได้ แม้ว่าจะเป็นอึปสรรคสำคัญในการพัฒนาแต่หากว่าจิตใจที่มีความเข้มแข็งเด็ดเด... อ่านต่อ

บันเทิง อิ๋งอิ๋งชวนสัมผัสห้องอาหารที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด

ก.ย. 61 –ThaiPR.net ปัจจุบันการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นนับว่ามีการเติบโตอย่างสูงด้วยเอกลักษณ์แห่งความเป็นเมืองเสียงแคนดอกคูณ อ่านต่อ

บันเทิง อิ๋งอิ๋งชวนร่วมงานเทศกาลไหว้พระจันทร์

ก.ย. 61 –ThaiPR.net อิ๋งอิ๋งเองเคยสังเกตเห็นว่าเวลาไหว้พระจันทร์จะมีการนำเครื่องสำอางค์มาตั้งรับแสงจันทร์เสมอ เมื่อสอบถามจึงทราบว่าคนจีนมีความเชื่อเรื่องอำนาจจากแสงจันทร์... อ่านต่อ

บันเทิง อิ๋งอิ๋งร่วมเชิดชูเกียรติคนพิการ

ก.ย. 61 –ThaiPR.net คนพิการในสังคมไทยยังมีอยู่มากนะคะและคนเหล่านั้นจำเป็นต้องได้รับการดูแลและพัฒนา ความเป็นอยู่การเรียนรู้และอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น... อ่านต่อ

ทั่วไป อิ๋งอิ๋งชวนไหว้พระจันทร์

ก.ย. 61 –ThaiPR.net 24 กันยายนนี้กับประเพณีการไหว้พระจันทร์ อิ๋งอิ๋งเองเคยสังเกตเห็นว่าเวลาไหว้พระจันทร์จะมีการนำเครื่องสำอางค์มาตั้งรับแสงจันทร์เสมอ อ่านต่อ

บันเทิง อิ๋งอิ๋งชวนชมรายการ “ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน” วันศุกร์นี้

ก.ย. 61 –ThaiPR.net อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี พิธีกรคนดังและใจบุญผลิตรายการเพื่อสังคมเสนอความรู้และสาระดีๆเพื่อสังคมผ่านรายการทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน... อ่านต่อ

ทั่วไป ครั้งแรกในไทยเปิดตัว “กะหล่ำปลอดสารพิษ” ไร้สารพิษหมักตกค้างรับรองผลจาก Central...

ก.ย. 61 –ThaiPR.net นับว่าเป็นข่าวคราวความคืบหน้าครั้งสำคัญของวงการเกษตรในบ้านเรา 11 กันยายน 2561 นี้ เวลา 14.00 น. ณ บ้านม้งไมโครเวฟ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิธีกรขื่อดัง... อ่านต่อ

บันเทิง อิ๋งอิ๋งชวนชมรายการ “คนไทยใต้ร่มราชัน” ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน...

ก.ย. 61 –ThaiPR.net รายการ "คนไทยใต้ร่มราชัน" วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายนนี้ อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี กิตติสิทโธ พิธีกรคนเก่ง จะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงตามรอยพระศาสดา วัดกุสินารา... อ่านต่อ

บันเทิง อิ๋งอิ๋งชวนชมรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน ศุกร์ที่ 7 กันยานี้

ก.ย. 61 –ThaiPR.net อิ๋งอิ๋งชวนชมทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน ศุกร์นี้นำเสนอความอุ่นใจในการให้บริการจากทางวชิรพยาบาล ซึ่งมีความทันสมัย ห่วงใย ให้บริการดีไม่แพ้โรงพยาบาลเอกชน... อ่านต่อ

บันเทิง อิ๋งอิ๋งชวนดูรายการ “คนไทยใต้ร่มราชัน” วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายนนี้ทาง...

ก.ย. 61 –ThaiPR.net วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายนนี้ อิ๋งอิ๋ง ชวนชมรายการคนไทยใต้ร่มราชันทาง ททบ๕ พาทุกท่านรู้จักกับวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณรัฐอินเดีย... อ่านต่อ

บันเทิง อิ๋งอิ๋งชวนชมรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน

ส.ค. 61 –ThaiPR.net อิ๋งอิ๋งพิธีกรคนเก่ง สวย มากความสามารถ ผลิตรายการเพื่อสังคม กับรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน เป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระทั้งการแพทย์เพื่อให้คนไทยเข้าใจและ... อ่านต่อ

บันเทิง อิ๋งอิ๋งร่วมตามรอยพระศาสดา ย้อนเรื่องราวพระโมคคัลลานะผู้เลิศด้วยฤทธิ์

ส.ค. 61 –ThaiPR.net อิ๋งอิ๋งร่วมตามรอยพระศาสดาในประเทศอินเดียย้อนความงดงามในความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อพระพุทธศาสนา เราไปกันที่เมืองนาลันทาย้อนตำนานพระอัครสาวกเบื้องซ้าย... อ่านต่อ


ข่าว “อิ๋งอิ๋ง”บันเทิง ก่อน 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 16:54 น.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ