ไทยรุกคืบ! สวมบทประธานอาเซียนเยือนแดนอิเหนา หวังเดินหน้าสรุปผลเจรจา RCEP ภายในสิ้นปี

ข่าวเศรษฐกิจ Monday February 25, 2019 14:30 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ไทยดำเนินบทบาทประธานอาเซียน เดินทางเยือนอินโดนีเซีย ร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจาอาร์เซ็ป ครั้งที่ 25 ขับเคลื่อนการเจรจา เร่งหารือประเทศสมาชิก หวังสรุปผลความตกลงภายในสิ้นปี 62

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยในฐานะประธานอาเซียนได้ตั้งเป้าให้การสรุปผลการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องสำเร็จในปีนี้ โดยไทยจะแสดงบทบาทนำในอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนการเจรจา และจะร่วมมือกับสมาชิกอีก 15 ประเทศ เร่งดำเนินงานตามแผนการทำงานเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ภายในปี 2562 โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการเจรจาอาร์เซ็ป ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยรอบนี้เป็นการหารือต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 24 เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเร่งหาข้อสรุป 13 บทที่เหลือ เช่น การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า การเยียวยาทางการค้า การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขัน และบทกฎหมาย เป็นต้น โดยข้อบทที่สรุปได้แล้วมี 7 บท ได้แก่ บทเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยพืชและสัตว์ กฎระเบียบทางเทคนิค สถาบัน พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งหลังจากการประชุมรอบบาหลีสมาชิกอาร์เซ็ปจะรายงานให้รัฐมนตรีอาร์เซ็ปทราบในการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อให้รัฐมนตรีอาร์เซ็ปพิจารณามอบแนวทางให้คณะเจรจาต่อไป โดยมุ่งมั่นให้การเจรจาสามารถสรุปผลทั้งหมดภายในปีนี้

นางอรมน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ไทยให้ความสำคัญอย่างมากกับการสรุปผลการเจรจาอาร์เซ็ปภายในปีนี้ตามเป้าหมายที่ผู้นำไทยและอาร์เซ็ปร่วมกันตั้งไว้ โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ในการเยี่ยมกระทรวงพาณิชย์ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ไทยในฐานะประธานอาเซียนจะต้องเร่งหารือกับประเทศสมาชิกที่ยังคงมีประเด็นติดขัดอยู่ เพื่อหาทางออกและจุดสมดุลของผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกเพื่อให้การเจรจาอาร์เซ็ปสามารถหาข้อสรุปได้ในปีนี้ รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงให้เท่าทันกับสถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ในวาระที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน มีประเด็นเศรษฐกิจที่เสนอให้สมาชิกอาเซียนร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จในปีนี้ ซึ่งครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ การก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคต (Future Orientation) การส่งเสริมความเชื่อมโยง (Enhanced Connectivity) และการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ (Sustainable in all dimensions) โดยเรื่องของการเร่งขับเคลื่อนการเจรจาอาร์เซ็ปให้บรรลุข้อตกลงได้ทั้งหมดภายในปีนี้เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกบรรจุอยู่ในด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งภายในและกับภายนอกภูมิภาคอาเซียน

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะข้อคิดเห็น สามารถติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Call Center 02 507 7555 หรือทาง www.dtn.go.th, www.facebook.com/TradeNegotiations และ http://twitter.com/dtn_thailand

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

21 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ